Pokemaniac

Pokemaniac

You've watched a whopping 30 Pokemon titles. Channel your inner Snorlax and take a break!

Username Awarded Date
DarkZer092 Nov 10, 2010
Flightfling Nov 10, 2010
Zimary Nov 11, 2010
ZeroHardy Nov 11, 2010
battlehawk Nov 11, 2010
mikekirby Nov 11, 2010
darknightzz Nov 12, 2010
AppleSauce Nov 12, 2010
driftboy86 Nov 12, 2010
Richie Nov 12, 2010
tOMMYJ Nov 12, 2010
CSRyan Nov 12, 2010
IchigoYuki Nov 12, 2010
Melchy Nov 13, 2010
nichu Nov 13, 2010
spikecheese Nov 14, 2010
abdiwell Nov 14, 2010
Myuk Nov 15, 2010
90068 Nov 15, 2010
Chao Nov 15, 2010
Codeman Nov 15, 2010
Larlena Nov 15, 2010
fat10 Nov 17, 2010
Rawand54 Nov 17, 2010
Andily21 Nov 18, 2010
MarkoSinadinovic Nov 20, 2010
Zihark8731 Nov 22, 2010
BlackSpine Nov 22, 2010
PrincessKai Nov 22, 2010
daveyus Nov 23, 2010
cameronanime Nov 25, 2010
designedevil Nov 27, 2010
jonhysama Nov 27, 2010
CCX Nov 27, 2010
Reptile Nov 28, 2010
ContractorNamedX Nov 28, 2010
Alefizzle18 Nov 29, 2010
rhodd Nov 29, 2010
mitrofanushka Nov 30, 2010
dingoeko Nov 30, 2010
Esper26 Nov 30, 2010
SeishinSakuran Nov 30, 2010
Reymer Dec 1, 2010
Brandubh Dec 3, 2010
artorius233 Dec 4, 2010
pablorc15 Dec 6, 2010
Decoy Dec 6, 2010
Kazuro Dec 7, 2010
frozentri Dec 7, 2010
KitsuneKun Dec 9, 2010