Old School Robo

Old School Robo

You've watched an EPIC 50 Gundam titles! Your dying wish is to pilot a giant mecha and vanquish evildoers.

Username Awarded Date
SHADOWORZA0 Oct 31, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
driftboy86 Nov 1, 2010
Evance3 Nov 1, 2010
sweetiesteel Nov 1, 2010
NekoZabuza Nov 1, 2010
Taoreta510 Nov 1, 2010
Chainerroth Nov 1, 2010
lilShiro Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
GoldenDarkness Nov 1, 2010
skipatrolslayer Nov 1, 2010
mitzuki Nov 1, 2010
Ryuks Nov 1, 2010
ToumaKun Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010
miko Nov 1, 2010
BluEFog Nov 1, 2010
Darkblues Nov 1, 2010
zaidragni90 Nov 1, 2010
jbxander Nov 1, 2010
Haitakamaru Nov 1, 2010
Sathanis Nov 1, 2010
SHINI29 Nov 1, 2010
lukaru Nov 1, 2010
AschOC Nov 1, 2010
Potatohh Nov 1, 2010
XepherMax Nov 1, 2010
randomchibimaster Nov 1, 2010
SiegfriedX Nov 1, 2010
Nayrex Nov 1, 2010
b00rz Nov 1, 2010
Z0C Nov 1, 2010
truthillusion Nov 1, 2010
angelofdeath Nov 1, 2010
MikuViBritannia Nov 1, 2010
AllHailSephiroth Nov 1, 2010
HERZIKA Nov 1, 2010
stefan231 Nov 1, 2010
Kiyoshi87 Nov 2, 2010
sm00th Nov 3, 2010
nightops Nov 3, 2010
Zimary Nov 11, 2010
iamveryhungry Nov 15, 2010
Xuru Nov 21, 2010
kureshii Nov 21, 2010
spikecheese Nov 21, 2010
Matisse Nov 22, 2010
infinityplusone Nov 22, 2010