My Drill Will Pierce The Heavens!

My Drill Will Pierce The Heavens!

You've met Anti-Spiral and lived to tell the tale.

Username Awarded Date
bille Nov 1, 2010
kieiPL Nov 1, 2010
karlossius Nov 1, 2010
Hichao Nov 1, 2010
mariolxsanxl Nov 1, 2010
11bowman Nov 1, 2010
Darkmiwa Nov 1, 2010
WhiteWolf1892 Nov 1, 2010
xdavidx3 Nov 1, 2010
SEREFKI Nov 1, 2010
Serpico Nov 1, 2010
PitterPatter Nov 1, 2010
eaper Nov 1, 2010
Kiyoshi87 Nov 2, 2010
Viciouslight Nov 2, 2010
Kyusuri Nov 2, 2010
Kodama Nov 2, 2010
zellking Nov 2, 2010
HasseRovdjur Nov 2, 2010
rockenroll4life Nov 2, 2010
iaminuendo Nov 2, 2010
nightops Nov 3, 2010
arakn8 Nov 3, 2010
AranarthiX Nov 3, 2010
Goobshoeriot Nov 3, 2010
Disco Nov 4, 2010
Dunsparce Nov 4, 2010
Kageryuu Nov 4, 2010
Tsuni Nov 4, 2010
Otaking Nov 5, 2010
kzer Nov 6, 2010
OracleSilver Nov 6, 2010
Rince Nov 7, 2010
dzeroxb Nov 7, 2010
Zuliku Nov 7, 2010
Frommetononame Nov 8, 2010
Ohjisama Nov 8, 2010
kamikazem Nov 9, 2010
Enric Nov 9, 2010
Yersh Nov 9, 2010
duke Nov 10, 2010
Zimary Nov 10, 2010
silvver Nov 10, 2010
DarkZer092 Nov 10, 2010
valondar Nov 10, 2010
DementedOtaku Nov 10, 2010
goddesanime Nov 11, 2010
Donke Nov 11, 2010
Denno Nov 11, 2010
Claay Nov 12, 2010