My Drill Will Pierce The Heavens!

My Drill Will Pierce The Heavens!

You've met Anti-Spiral and lived to tell the tale.

Username Awarded Date
BluEFog Nov 1, 2010
Tech Nov 1, 2010
RetroLewp Nov 1, 2010
DexRadley Nov 1, 2010
TheGreatKamina Nov 1, 2010
Michaelg25 Nov 1, 2010
MoiraFay Nov 1, 2010
tempestconviction Nov 1, 2010
rafufu Nov 1, 2010
Sasanka Nov 1, 2010
f4u5t Nov 1, 2010
Aito Nov 1, 2010
Orim Nov 1, 2010
vastolordevizard Nov 1, 2010
Tmryuu Nov 1, 2010
hungryHIPPO Nov 1, 2010
worldkeeper Nov 1, 2010
Sathanis Nov 1, 2010
Yomikokun Nov 1, 2010
Kamelotte Nov 1, 2010
PsychoticallyYours Nov 1, 2010
Hadai Nov 1, 2010
Dreagoth Nov 1, 2010
mokeyknight Nov 1, 2010
SHINI29 Nov 1, 2010
DanishTechnoLover Nov 1, 2010
Zeider Nov 1, 2010
Radfield Nov 1, 2010
ZetsubouWolfang Nov 1, 2010
Miguelsan Nov 1, 2010
hatredxnikku Nov 1, 2010
Magstroyer Nov 1, 2010
AschOC Nov 1, 2010
Antanaru Nov 1, 2010
Meket Nov 1, 2010
killercc Nov 1, 2010
Seyruun Nov 1, 2010
deadwolph Nov 1, 2010
Tsunamii Nov 1, 2010
Alec Nov 1, 2010
CoLiN Nov 1, 2010
DarkBelerofonte Nov 1, 2010
Myuray Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
RamenPoodle Nov 1, 2010
PircheBear Nov 1, 2010
MrWaffles Nov 1, 2010
Ralok Nov 1, 2010
HERZIKA Nov 1, 2010
Darbok Nov 1, 2010