Marked 50 characters loved

Marked 50 characters loved

Marked 50 characters loved

Username Awarded Date
NocTs Nov 1, 2010
crimsonbutterfly Nov 1, 2010
eva01 Nov 1, 2010
Sheila Nov 1, 2010
Natsukyuu Nov 1, 2010
AnimeShima Nov 1, 2010
oddin Nov 1, 2010
disli Nov 1, 2010
Goodwine Nov 1, 2010
bringiton265 Nov 1, 2010
araym Nov 1, 2010
dbzzBloodBend Nov 1, 2010
Signas Nov 1, 2010
kurotori Nov 1, 2010
yukisouma94 Nov 1, 2010
Hyourinmaru7 Nov 1, 2010
Tokidoki Nov 1, 2010
Raito6 Nov 1, 2010
NeliamKirkland Nov 1, 2010
Longbow Nov 1, 2010
xanatos1992 Nov 1, 2010
dranomaly Nov 1, 2010
Czar4k Nov 1, 2010
WhituseQ Nov 1, 2010
KaMInA09 Nov 1, 2010
LightDusya101 Nov 1, 2010
KaedeFuyou Nov 1, 2010
BionicMarine Nov 1, 2010
WhiteWolfKyoko Nov 1, 2010
Seemann Nov 1, 2010
Darkangel1 Nov 1, 2010
folie Nov 1, 2010
nekoeli Nov 1, 2010
Sado Nov 1, 2010
budda22 Nov 1, 2010
starfish841 Nov 1, 2010
AlmightyHanakoChan Nov 1, 2010
Gakupo Nov 1, 2010
Celie Nov 1, 2010
DarkMagicianGirl Nov 1, 2010
rixardo0 Nov 1, 2010
Arinya Nov 1, 2010
kiaa Nov 1, 2010
moonofthedarknight Nov 1, 2010
Falcon1991 Nov 1, 2010
KaGi Nov 1, 2010
Asaquan Nov 1, 2010
KuroHei Nov 1, 2010
frenchtoast Nov 1, 2010
Xabaras Nov 1, 2010