Marked 50 characters loved

Marked 50 characters loved

Marked 50 characters loved

Username Awarded Date
BlueMoonPhoenix Nov 1, 2010
missty0foxx Nov 1, 2010
Demitri Nov 1, 2010
AkaXIII Nov 1, 2010
flyboy42 Nov 1, 2010
knsak Nov 1, 2010
jason1993 Nov 1, 2010
MasterZero Nov 1, 2010
yurgen Nov 1, 2010
Dralha Nov 1, 2010
corpse04 Nov 1, 2010
Bellona Nov 1, 2010
jorgeotex2 Nov 1, 2010
shlong Nov 1, 2010
sik07 Nov 1, 2010
QurChuck Nov 1, 2010
silvertail123 Nov 1, 2010
maayanikun Nov 1, 2010
Kaliko Nov 1, 2010
maganinja808 Nov 1, 2010
CeZaS93 Nov 1, 2010
Allanos Nov 1, 2010
kurus Nov 1, 2010
KairaKara101 Nov 1, 2010
hanmisa Nov 1, 2010
Jaukim Nov 1, 2010
starlightknight Nov 1, 2010
Hichao Nov 1, 2010
soniblu21 Nov 1, 2010
Aelgos Nov 1, 2010
Chao Nov 1, 2010
catlover192 Nov 1, 2010
kiddi Nov 1, 2010
AkumaSama Nov 1, 2010
cheiva Nov 1, 2010
AnimeOx Nov 1, 2010
MageOnx Nov 1, 2010
WhiteDinosaur Nov 1, 2010
LoveAsia Nov 1, 2010
Snipe Nov 1, 2010
spikecheese Nov 1, 2010
VeRDaNT Nov 1, 2010
mokonanl Nov 1, 2010
Garurublue Nov 1, 2010
Taiyaki Nov 1, 2010
Zero0 Nov 1, 2010
phxjkr88 Nov 1, 2010
M4rC Nov 1, 2010
UltraPj Nov 1, 2010
Undi Nov 1, 2010