Marked 50 characters loved

Marked 50 characters loved

Marked 50 characters loved

Username Awarded Date
Esiris Nov 1, 2010
HappyTuesday Nov 1, 2010
loraxorama Nov 1, 2010
lonerinthecorner Nov 1, 2010
AkumaNyan Nov 1, 2010
animeparty Nov 1, 2010
tyti Nov 1, 2010
Legionwermany Nov 1, 2010
truthillusion Nov 1, 2010
Nos3bleed Nov 1, 2010
Tali Nov 1, 2010
Larkawolfgirl Nov 1, 2010
CommanderKarasu Nov 1, 2010
icesplitter99 Nov 1, 2010
audigy Nov 1, 2010
dozkii Nov 1, 2010
corpseparty Nov 1, 2010
shakal802 Nov 1, 2010
90068 Nov 1, 2010
Utau Nov 1, 2010
Eclipsedtomato Nov 1, 2010
LordKragnor Nov 1, 2010
qbunny28 Nov 1, 2010
redwolf Nov 1, 2010
kiks92 Nov 1, 2010
wolfemperor Nov 1, 2010
JacobM Nov 1, 2010
maipee Nov 1, 2010
Ranzkin Nov 1, 2010
sabercasterrin Nov 1, 2010
Saske00000 Nov 1, 2010
11sam1234 Nov 1, 2010
saitohajime Nov 1, 2010
cookiemonger Nov 1, 2010
4EverDreamer Nov 1, 2010
legnanellaf Nov 1, 2010
Carnificus Nov 1, 2010
out Nov 1, 2010
zelos Nov 1, 2010
LacedRoses Nov 1, 2010
Seffstar Nov 1, 2010
fantasticmelanie Nov 1, 2010
Vaporz Nov 1, 2010
kikinah Nov 1, 2010
inoue86 Nov 1, 2010
Leman Nov 1, 2010
Yuko6754 Nov 1, 2010
yb0nh Nov 1, 2010
laci918 Nov 1, 2010
Pawneeboy Nov 1, 2010