Marked 25 characters loved

Marked 25 characters loved

Marked 25 characters loved

Username Awarded Date
crossyuki Oct 31, 2010
Thrawn Oct 31, 2010
animeplanet0 Oct 31, 2010
motagirl2 Oct 31, 2010
SypherSan Oct 31, 2010
Ryzaku Oct 31, 2010
xElipsis Oct 31, 2010
TheAmericanHaruhi Oct 31, 2010
NimirRa Oct 31, 2010
wiseyakul Oct 31, 2010
Symmetrical Oct 31, 2010
Mallo Oct 31, 2010
Lelite Oct 31, 2010
AlexK51 Oct 31, 2010
Flameborn Oct 31, 2010
Vivacious Oct 31, 2010
Eru13 Oct 31, 2010
rusty0 Oct 31, 2010
Frostbite Oct 31, 2010
huntersawesome Oct 31, 2010
Dagon123 Oct 31, 2010
Bryan Oct 31, 2010
Kamichamachii Nov 1, 2010
NDee Nov 1, 2010
songster91877 Nov 1, 2010
CloneCommando Nov 1, 2010
Cape Nov 1, 2010
emmazing Nov 1, 2010
Chooie Nov 1, 2010
sunset10 Nov 1, 2010
Pette Nov 1, 2010
Xurran Nov 1, 2010
redfire389 Nov 1, 2010
Raexis Nov 1, 2010
Vehementi Nov 1, 2010
NoxShadow Nov 1, 2010
MrWiz88 Nov 1, 2010
Rinix Nov 1, 2010
nighthawk99 Nov 1, 2010
silenthaven Nov 1, 2010
Kitarity Nov 1, 2010
PsychedelicDream Nov 1, 2010
Jackoeb Nov 1, 2010
Owlluin Nov 1, 2010
Konakaga Nov 1, 2010
Panchis Nov 1, 2010
HattoriBattousaiUkyo Nov 1, 2010
Vafuder Nov 1, 2010
battosai37th Nov 1, 2010
lynk Nov 1, 2010