Marked 25 characters loved

Marked 25 characters loved

Marked 25 characters loved

Username Awarded Date
Ashix Nov 1, 2010
OkamiNoKaze Nov 1, 2010
Arthrius Nov 1, 2010
VoidTemplar Nov 1, 2010
Magemat Nov 1, 2010
vermi Nov 1, 2010
DarkDake Nov 1, 2010
alphard Nov 1, 2010
odee2004 Nov 1, 2010
Sfksmile123 Nov 1, 2010
WeenieWhacker Nov 1, 2010
honeylover89 Nov 1, 2010
Sakujofan Nov 1, 2010
Smufer Nov 1, 2010
HimurasimosViking Nov 1, 2010
Itachi14 Nov 1, 2010
Albernand Nov 1, 2010
dudepal75 Nov 1, 2010
lesterf1020 Nov 1, 2010
darkviola101 Nov 1, 2010
VGCKenny Nov 1, 2010
ToxicEff3ct Nov 1, 2010
Esiris Nov 1, 2010
thedonkey87 Nov 1, 2010
gothickitsune Nov 1, 2010
HappyTuesday Nov 1, 2010
loraxorama Nov 1, 2010
lonerinthecorner Nov 1, 2010
AkumaNyan Nov 1, 2010
animeparty Nov 1, 2010
auatarch Nov 1, 2010
tyti Nov 1, 2010
Legionwermany Nov 1, 2010
truthillusion Nov 1, 2010
Cypselos Nov 1, 2010
mazazon Nov 1, 2010
Nos3bleed Nov 1, 2010
totavo Nov 1, 2010
RibcageRibcage Nov 1, 2010
ebonYuri Nov 1, 2010
Tali Nov 1, 2010
Lizy Nov 1, 2010
Larkawolfgirl Nov 1, 2010
CommanderKarasu Nov 1, 2010
icesplitter99 Nov 1, 2010
audigy Nov 1, 2010
Basslesson01 Nov 1, 2010
dozkii Nov 1, 2010
corpseparty Nov 1, 2010
shakal802 Nov 1, 2010