Marked 10 People Loved

Marked 10 People Loved

You've marked 10 people as loved.

Username Awarded Date
gomuninguen Nov 7, 2010
Kaorichaos Nov 7, 2010
username115 Nov 7, 2010
Lsuke Nov 7, 2010
zandersen Nov 7, 2010
lachesis Nov 8, 2010
Kaku Nov 9, 2010
AnimeShima Nov 9, 2010
Saradiart Nov 9, 2010
Magemat Nov 9, 2010
BurnBlueFire Nov 9, 2010
NekoAthena Nov 9, 2010
wanryavka Nov 9, 2010
rickshaw94 Nov 10, 2010
GrandLaggin Nov 10, 2010
Tyruss Nov 10, 2010
Lukas006 Nov 10, 2010
NarutoFangirl10 Nov 11, 2010
nasreen10 Nov 11, 2010
pantsukakumei Nov 11, 2010
Zura38 Nov 11, 2010
faerieponey Nov 12, 2010
mormi Nov 12, 2010
unforgivable Nov 12, 2010
Yami Nov 13, 2010
sabercasterrin Nov 13, 2010
kess Nov 13, 2010
Subki Nov 13, 2010
PhoenixIgnited Nov 13, 2010
lanaa Nov 14, 2010
KaedeFuyou Nov 14, 2010
karen58 Nov 14, 2010
NoelleSasaki Nov 14, 2010
iguapalca Nov 14, 2010
kanasan Nov 14, 2010
princessrelena Nov 15, 2010
bollier Nov 15, 2010
wickedshizuku Nov 15, 2010
DracoAries Nov 15, 2010
HopeGrace Nov 15, 2010
GilgaSempai Nov 16, 2010
mangaislife Nov 16, 2010
Erliane Nov 16, 2010
Detonation Nov 16, 2010
adukas51 Nov 16, 2010
lyllyean Nov 16, 2010
ignatiusknight Nov 16, 2010
Wexxant Nov 16, 2010
Xplayer Nov 16, 2010
Hangyakusha Nov 16, 2010