Marked 1 Person Loved

Marked 1 Person Loved

You've marked 1 person as loved.

Username Awarded Date
Aitl92kun Nov 1, 2010
HimurasimosViking Nov 1, 2010
Itachi14 Nov 1, 2010
dudepal75 Nov 1, 2010
darkviola101 Nov 1, 2010
VGCKenny Nov 1, 2010
Esiris Nov 1, 2010
thedonkey87 Nov 1, 2010
Samiki Nov 1, 2010
graciepie11 Nov 1, 2010
telepiel Nov 1, 2010
animeparty Nov 1, 2010
auatarch Nov 1, 2010
PhantomChaos Nov 1, 2010
KikuHikari Nov 1, 2010
ColdTitan Nov 1, 2010
acme1pt Nov 1, 2010
RibcageRibcage Nov 1, 2010
ZennybobZz Nov 1, 2010
Tali Nov 1, 2010
Larkawolfgirl Nov 1, 2010
CommanderKarasu Nov 1, 2010
icesplitter99 Nov 1, 2010
corpseparty Nov 1, 2010
MaronKusakabe Nov 1, 2010
90068 Nov 1, 2010
Isobe Nov 1, 2010
Utau Nov 1, 2010
kyuuketsukii Nov 1, 2010
Hethran Nov 1, 2010
redwolf Nov 1, 2010
DeathByMeteor Nov 1, 2010
Unit28 Nov 1, 2010
Fishfreeek Nov 1, 2010
Kyuuchan Nov 1, 2010
saitohajime Nov 1, 2010
ThaLegend Nov 1, 2010
cookiemonger Nov 1, 2010
4EverDreamer Nov 1, 2010
zelos Nov 1, 2010
LinkSword Nov 1, 2010
kikinah Nov 1, 2010
Shyzo Nov 1, 2010
LemonLuv Nov 1, 2010
Yuko6754 Nov 1, 2010
laci918 Nov 1, 2010
BlueMoonPhoenix Nov 1, 2010
AkaXIII Nov 1, 2010
flyboy42 Nov 1, 2010
knsak Nov 1, 2010