Marked 1 Person Loved Badge

Marked 1 Person Loved Badge Image

You've marked 1 person as loved.

Username Awarded Date
certeefiedpr Nov 23, 2012
mylovere2 Nov 23, 2012
tak4sh1 Nov 23, 2012
eijkenduijn Nov 24, 2012
Victoryfraud Nov 24, 2012
BondsofLight94 Nov 24, 2012
Immortalitys Nov 24, 2012
Lorquin Nov 24, 2012
AriaEleanor Nov 24, 2012
Mitsumayen Nov 24, 2012
miachanx Nov 24, 2012
propane Nov 24, 2012
CaptainSlow Nov 24, 2012
DizzyDreamer Nov 24, 2012
NaikoraSama Nov 24, 2012
mcVannyD Nov 24, 2012
tomoyo90 Nov 25, 2012
Hel Nov 25, 2012
Delby Nov 25, 2012
lizzyKMTstar Nov 25, 2012
SakakiHiroshi Nov 25, 2012
ShokoRage Nov 25, 2012
soulreaperrukia95 Nov 25, 2012
RyuuSetsuna Nov 25, 2012
ChrisHansen Nov 25, 2012
DrunkenBlowfish Nov 25, 2012
Schmo Nov 25, 2012
Bren Nov 25, 2012
iliana Nov 26, 2012
Danxex Nov 26, 2012
Vic969 Nov 26, 2012
DrKyuzo Nov 26, 2012
DarkMnich Nov 26, 2012
crashstylez Nov 26, 2012
Daemon666 Nov 27, 2012
Mokoko Nov 27, 2012
luniarose Nov 27, 2012
Fooly Nov 27, 2012
Desarray Nov 27, 2012
uraharakisuke153 Nov 27, 2012
Frostmoon Nov 27, 2012
ZakuroToshino Nov 28, 2012
nana31 Nov 28, 2012
Aneko7 Nov 28, 2012
Blemish Nov 28, 2012
FelicitaArcana Nov 28, 2012
Luiven801 Nov 28, 2012
mitsuki971 Nov 29, 2012
s3r8s Nov 29, 2012
MiszD Nov 29, 2012