Marked 1 Person Loved

Marked 1 Person Loved

You've marked 1 person as loved.

Username Awarded Date
lizzyKMTstar Nov 25, 2012
SakakiHiroshi Nov 25, 2012
ShokoRage Nov 25, 2012
soulreaperrukia95 Nov 25, 2012
RyuuSetsuna Nov 25, 2012
ChrisHansen Nov 25, 2012
DrunkenBlowfish Nov 25, 2012
Schmo Nov 25, 2012
Bren Nov 25, 2012
iliana Nov 26, 2012
Danxex Nov 26, 2012
Vic969 Nov 26, 2012
DrKyuzo Nov 26, 2012
DarkMnich Nov 26, 2012
crashstylez Nov 26, 2012
Daemon666 Nov 27, 2012
Mokoko Nov 27, 2012
luniarose Nov 27, 2012
Fooly Nov 27, 2012
Desarray Nov 27, 2012
uraharakisuke153 Nov 27, 2012
Frostmoon Nov 27, 2012
ZakuroToshino Nov 28, 2012
nana31 Nov 28, 2012
Aneko7 Nov 28, 2012
Blemish Nov 28, 2012
FelicitaArcana Nov 28, 2012
Luiven801 Nov 28, 2012
mitsuki971 Nov 29, 2012
s3r8s Nov 29, 2012
MiszD Nov 29, 2012
Silentsnip3r Nov 29, 2012
Anaydena Nov 29, 2012
SourMickeysGrl Nov 30, 2012
MatasOniiChan Nov 30, 2012
piwissj Nov 30, 2012
jann4061 Nov 30, 2012
memoirsofchelz Nov 30, 2012
ShadeoftheNightSky Nov 30, 2012
Kawaiisweetbunny Nov 30, 2012
Rickness Dec 1, 2012
bakatashi Dec 1, 2012
Narutomaster Dec 1, 2012
dandycorset Dec 1, 2012
ChocolateCat Dec 1, 2012
Sohhla Dec 1, 2012
Speakss Dec 1, 2012
Kitekaze Dec 2, 2012
xEminX Dec 2, 2012
tofuchu Dec 2, 2012