Marked 1 character loved Badge

Marked 1 character loved Badge Image

Marked 1 character loved

Username Awarded Date
nrist Aug 3, 2013
Sparcelz Aug 3, 2013
FistMyDuck Aug 3, 2013
PlatinaKoki Aug 3, 2013
Doremi Aug 3, 2013
cyanideteaparty Aug 3, 2013
Dezakrater Aug 3, 2013
SighZeroh Aug 3, 2013
cchoate8 Aug 3, 2013
noideawhatimdoing Aug 3, 2013
yunanya Aug 3, 2013
austin1129 Aug 3, 2013
BreadSlice Aug 3, 2013
saphira23 Aug 3, 2013
Taiyoushin Aug 3, 2013
Kurone Aug 3, 2013
AsianOtaku Aug 3, 2013
Garutachi Aug 3, 2013
Raic Aug 3, 2013
Luminous Aug 3, 2013
Cannibalfruit Aug 3, 2013
dellwow Aug 3, 2013
FlacaTentadora Aug 3, 2013
Hook93MD Aug 3, 2013
okabe1412 Aug 3, 2013
Khril Aug 3, 2013
xish Aug 3, 2013
snidget Aug 3, 2013
Orthrus Aug 3, 2013
haohao229900 Aug 3, 2013
UnderAchiever Aug 3, 2013
Jevinie Aug 3, 2013
nekochanisawesome Aug 4, 2013
fiskehaps Aug 4, 2013
Stimorolic18 Aug 4, 2013
elle713 Aug 4, 2013
Plooke Aug 4, 2013
TerraLotus Aug 4, 2013
petunas Aug 4, 2013
Waterdodger Aug 4, 2013
Jaojao Aug 4, 2013
Redcrow Aug 4, 2013
LarZen Aug 4, 2013
edWARdstar Aug 4, 2013
kankuro236 Aug 4, 2013
Selet253 Aug 4, 2013
JanpCZ Aug 4, 2013
EirinBVB Aug 4, 2013
agentchaos Aug 4, 2013
ebinotaku Aug 4, 2013