Marked 1 character loved Badge

Marked 1 character loved Badge Image

Marked 1 character loved

Username Awarded Date
DragonTamer Nov 23, 2012
rohaneragon Nov 23, 2012
TheWentakfos Nov 23, 2012
TRiiNAKiiNS Nov 23, 2012
Rokotain Nov 23, 2012
imzurcboi Nov 23, 2012
tastethepower Nov 23, 2012
kaitokid1234 Nov 23, 2012
TiaraWhite Nov 23, 2012
ronest333 Nov 23, 2012
Argyll Nov 24, 2012
madmortagain Nov 24, 2012
Vorple Nov 24, 2012
Sanahi Nov 24, 2012
Hellchan Nov 24, 2012
jackaggy Nov 24, 2012
harryissott101 Nov 24, 2012
MajesticMania Nov 24, 2012
Beholder Nov 24, 2012
Roronoanami Nov 24, 2012
Victoryfraud Nov 24, 2012
BondsofLight94 Nov 24, 2012
opreanschi Nov 24, 2012
Viscaria Nov 24, 2012
lilacastrid Nov 24, 2012
DizzeeGates Nov 24, 2012
ilpeggio99 Nov 24, 2012
Husajn Nov 24, 2012
sarjent Nov 24, 2012
fantum Nov 24, 2012
Megame Nov 24, 2012
kead0211 Nov 24, 2012
LEwalker0 Nov 24, 2012
CheshireKitten Nov 24, 2012
DrunkenBlowfish Nov 24, 2012
CaptainSlow Nov 24, 2012
Mrr1999 Nov 24, 2012
muffinman44 Nov 25, 2012
tomoyo90 Nov 25, 2012
e05x2 Nov 25, 2012
BubbleVixen Nov 25, 2012
KilariD Nov 25, 2012
blackrpg Nov 25, 2012
Hel Nov 25, 2012
hatsumiku23 Nov 25, 2012
xondriac Nov 25, 2012
PsyDivine Nov 25, 2012
MFerris91 Nov 25, 2012
TsumikiNyan Nov 25, 2012
Delby Nov 25, 2012