Marked 1 character loved Badge

Marked 1 character loved Badge Image

Marked 1 character loved

Username Awarded Date
Beholder Nov 24, 2012
Roronoanami Nov 24, 2012
Victoryfraud Nov 24, 2012
BondsofLight94 Nov 24, 2012
opreanschi Nov 24, 2012
Viscaria Nov 24, 2012
lilacastrid Nov 24, 2012
DizzeeGates Nov 24, 2012
ilpeggio99 Nov 24, 2012
Husajn Nov 24, 2012
sarjent Nov 24, 2012
fantum Nov 24, 2012
Megame Nov 24, 2012
kead0211 Nov 24, 2012
LEwalker0 Nov 24, 2012
CheshireKitten Nov 24, 2012
DrunkenBlowfish Nov 24, 2012
CaptainSlow Nov 24, 2012
Mrr1999 Nov 24, 2012
muffinman44 Nov 25, 2012
tomoyo90 Nov 25, 2012
e05x2 Nov 25, 2012
BubbleVixen Nov 25, 2012
KilariD Nov 25, 2012
blackrpg Nov 25, 2012
Hel Nov 25, 2012
hatsumiku23 Nov 25, 2012
xondriac Nov 25, 2012
PsyDivine Nov 25, 2012
MFerris91 Nov 25, 2012
TsumikiNyan Nov 25, 2012
Delby Nov 25, 2012
Roselover1995 Nov 25, 2012
Rangaku Nov 25, 2012
Elrics Nov 25, 2012
Shaggy410 Nov 25, 2012
ChocolateBox Nov 25, 2012
vinceix Nov 25, 2012
TitanX Nov 25, 2012
modin Nov 25, 2012
soulreaperrukia95 Nov 25, 2012
RedButterfly33 Nov 25, 2012
Kotonaru Nov 25, 2012
Pret1986 Nov 25, 2012
poisinkandy Nov 25, 2012
Ruchodo Nov 25, 2012
LeafyDragon Nov 25, 2012
ChrisHansen Nov 25, 2012
SexySlender123 Nov 25, 2012
cjb2 Nov 25, 2012