Marked 1 character loved Badge

Marked 1 character loved Badge Image

Marked 1 character loved

Username Awarded Date
HiganNoAce Nov 28, 2012
volkiro Nov 28, 2012
Losin4 Nov 28, 2012
AlySedai Nov 28, 2012
VampireYuki Nov 28, 2012
FruitThingies Nov 28, 2012
NeonNephilim Nov 28, 2012
mikulover Nov 28, 2012
swagon Nov 28, 2012
ThreeInchKitty Nov 28, 2012
Inkxy Nov 28, 2012
deadlyberries Nov 28, 2012
Luiven801 Nov 28, 2012
sadisticlibra Nov 28, 2012
DeadHead765 Nov 29, 2012
EriickKun Nov 29, 2012
mitsuki971 Nov 29, 2012
damnglitch Nov 29, 2012
Naggi Nov 29, 2012
kuroshishi Nov 29, 2012
9aloona Nov 29, 2012
Aneko7 Nov 29, 2012
Marescio Nov 29, 2012
angelusdaven Nov 29, 2012
konol Nov 29, 2012
GreenKnightOfMayhem Nov 29, 2012
Crazyroo Nov 29, 2012
Merhabi Nov 29, 2012
jacobpap Nov 29, 2012
Carisma20 Nov 29, 2012
Baby696A Nov 29, 2012
StreghettaAle Nov 29, 2012
wolfwitcher1 Nov 29, 2012
Ninja22 Nov 29, 2012
Anaydena Nov 29, 2012
jstar3930 Nov 29, 2012
coolsaiah Nov 29, 2012
WarStudent Nov 29, 2012
mimiusano Nov 29, 2012
ilikeonions Nov 29, 2012
MatasOniiChan Nov 29, 2012
piwissj Nov 30, 2012
ridono Nov 30, 2012
hidesuke Nov 30, 2012
Eject91 Nov 30, 2012
Basior Nov 30, 2012
sarah7658 Nov 30, 2012
mangaqueen101 Nov 30, 2012
Mishatu Nov 30, 2012
leonel098 Nov 30, 2012