Marked 1 character loved Badge

Marked 1 character loved Badge Image

Marked 1 character loved

Username Awarded Date
Ruchodo Nov 25, 2012
LeafyDragon Nov 25, 2012
ChrisHansen Nov 25, 2012
SexySlender123 Nov 25, 2012
cjb2 Nov 25, 2012
Schmo Nov 25, 2012
xith Nov 25, 2012
kiley730 Nov 25, 2012
AnimeModeXD Nov 25, 2012
takumi124 Nov 25, 2012
Zeroshot99 Nov 25, 2012
TommyNomNom Nov 25, 2012
lucky7k Nov 25, 2012
catshannah Nov 26, 2012
Suferame Nov 26, 2012
JacobWA Nov 26, 2012
Rebkkah Nov 26, 2012
Eirisch Nov 26, 2012
The112924 Nov 26, 2012
Toruviel Nov 26, 2012
NaruHinaPhan Nov 26, 2012
Shincosutan Nov 26, 2012
bakas37 Nov 26, 2012
codered33 Nov 26, 2012
IJPRayaBinSaeng Nov 26, 2012
LadyNanami Nov 26, 2012
szambor Nov 26, 2012
alx123123 Nov 26, 2012
FlavoryFantasy Nov 26, 2012
Mizufreak Nov 26, 2012
Lichuu Nov 26, 2012
Koyima Nov 26, 2012
DarkCruelLady Nov 26, 2012
Almond95 Nov 26, 2012
xFenne Nov 26, 2012
Courvall Nov 26, 2012
SephiryaArk Nov 26, 2012
Animemedic Nov 26, 2012
CarthagoDelenda Nov 26, 2012
mindtreaser1 Nov 26, 2012
AndiKitten Nov 26, 2012
almosThere Nov 26, 2012
Urr Nov 26, 2012
cuihui990le Nov 26, 2012
fiana Nov 27, 2012
Otogi Nov 27, 2012
KiritoX Nov 27, 2012
Ajita538 Nov 27, 2012
Snobban Nov 27, 2012
melturface Nov 27, 2012