Lobotomy Badge

Lobotomy Badge Image

80% of your anime list has been given 5 stars...

Username Awarded Date
Akakira Nov 1, 2010
DarkArtek Nov 1, 2010
ChaaSama Nov 1, 2010
Pikester Nov 1, 2010
Arkard Nov 1, 2010
nekotay Nov 1, 2010
Rao Nov 1, 2010
Jimmybboi Nov 1, 2010
MewGirl Nov 1, 2010
Geebo Nov 1, 2010
Alito Nov 1, 2010
Deathvizard Nov 1, 2010
ShadowReaperX Nov 1, 2010
Devo Nov 1, 2010
LazyPerv Nov 1, 2010
GonnaSlapYou Nov 1, 2010
SymphonicAlex Nov 1, 2010
Ojee4 Nov 1, 2010
bloodyfairy Nov 1, 2010
Tasminchan Nov 1, 2010
KazumaKazama Nov 1, 2010
Jzs Nov 1, 2010
Kirby26 Nov 1, 2010
Bartender Nov 1, 2010
MishelTC Nov 1, 2010
Chillo Nov 1, 2010
Joystick Nov 1, 2010
PALCL Nov 1, 2010
CzoLgI Nov 1, 2010
HauntedVizard Nov 1, 2010
nuszka16 Nov 1, 2010
xTruGraVe Nov 1, 2010
Asen7315 Nov 1, 2010
ChibiBunni Nov 1, 2010
Illona Nov 1, 2010
Novah Nov 1, 2010
burningButterfly Nov 1, 2010
Atake92 Nov 1, 2010
AfroDm Nov 1, 2010
Ashleighleak Nov 1, 2010
sakurakamisama Nov 1, 2010
JediSpidey Nov 1, 2010
RapiZiom Nov 1, 2010
Selverwulf Nov 1, 2010
LeaveNow456 Nov 1, 2010
kolian28 Nov 1, 2010
Masterofallanime Nov 1, 2010
shishiro09 Nov 1, 2010
Roho Nov 1, 2010
VencexDragonius Nov 1, 2010