Lobotomy

Lobotomy

80% of your anime list has been given 5 stars...

Username Awarded Date
AngelxAnnihilator Nov 1, 2010
Skyflier0 Nov 1, 2010
ganev3 Nov 1, 2010
katamarifantasy Nov 1, 2010
MuramasaB4 Nov 1, 2010
Nakama Nov 1, 2010
Sun Nov 1, 2010
Facilia Nov 1, 2010
magistermagi Nov 1, 2010
AniCrazy Nov 1, 2010
Iloveanimeforever Nov 1, 2010
deea1302 Nov 1, 2010
stoleaccount Nov 1, 2010
demonshack Nov 1, 2010
charette69 Nov 1, 2010
vjester Nov 1, 2010
Misker Nov 1, 2010
Magugothsu Nov 1, 2010
KasumiZX Nov 1, 2010
jwo Nov 1, 2010
AngelEstellise Nov 1, 2010
sasukeblossom Nov 1, 2010
Unkown Nov 1, 2010
QueenLunaRiS Nov 1, 2010
Biobinary Nov 1, 2010
Pedersenh Nov 1, 2010
toku49 Nov 1, 2010
Shiros Nov 1, 2010
Maetel Nov 1, 2010
Abject Nov 1, 2010
sehtyi Nov 1, 2010
sushiro Nov 1, 2010
Aisu Nov 1, 2010
daichiazure Nov 1, 2010
HideFades Nov 1, 2010
Forah Nov 1, 2010
Akakira Nov 1, 2010
DarkArtek Nov 1, 2010
ChaaSama Nov 1, 2010
Pikester Nov 1, 2010
Arkard Nov 1, 2010
nekotay Nov 1, 2010
Rao Nov 1, 2010
Jimmybboi Nov 1, 2010
MewGirl Nov 1, 2010
Geebo Nov 1, 2010
Alito Nov 1, 2010
Deathvizard Nov 1, 2010
ShadowReaperX Nov 1, 2010
Devo Nov 1, 2010