Lobotomy Badge

Lobotomy Badge Image

80% of your anime list has been given 5 stars...

Username Awarded Date
UshiromiyaBattler Nov 1, 2010
Minamizu Nov 1, 2010
jaken Nov 1, 2010
mirokasha Nov 1, 2010
DragoX Nov 1, 2010
JessekaZombiie Nov 1, 2010
iTzTehBunny Nov 1, 2010
Okem Nov 1, 2010
Miloth Nov 1, 2010
Nenketsu Nov 1, 2010
kimera Nov 1, 2010
Teku Nov 1, 2010
AnimeGoddess Nov 1, 2010
Zhyle Nov 1, 2010
armutso Nov 1, 2010
AngelxAnnihilator Nov 1, 2010
Skyflier0 Nov 1, 2010
ganev3 Nov 1, 2010
katamarifantasy Nov 1, 2010
sonofbatman Nov 1, 2010
MuramasaB4 Nov 1, 2010
Nakama Nov 1, 2010
Sun Nov 1, 2010
Facilia Nov 1, 2010
magistermagi Nov 1, 2010
AniCrazy Nov 1, 2010
Iloveanimeforever Nov 1, 2010
Teadesu Nov 1, 2010
deea1302 Nov 1, 2010
stoleaccount Nov 1, 2010
demonshack Nov 1, 2010
charette69 Nov 1, 2010
vjester Nov 1, 2010
Misker Nov 1, 2010
Magugothsu Nov 1, 2010
KasumiZX Nov 1, 2010
jwo Nov 1, 2010
AngelEstellise Nov 1, 2010
sasukeblossom Nov 1, 2010
Unkown Nov 1, 2010
QueenLunaRiS Nov 1, 2010
Biobinary Nov 1, 2010
Pedersenh Nov 1, 2010
toku49 Nov 1, 2010
Shiros Nov 1, 2010
Maetel Nov 1, 2010
Abject Nov 1, 2010
sehtyi Nov 1, 2010
sushiro Nov 1, 2010
Aisu Nov 1, 2010