Lobotomy

Lobotomy

80% of your anime list has been given 5 stars...

Username Awarded Date
SilentHill Nov 1, 2010
siera Nov 1, 2010
Ross Nov 1, 2010
CateyedRockstar19 Nov 1, 2010
UsagiShira Nov 1, 2010
sandruu Nov 1, 2010
meramice Nov 1, 2010
Vanguard Nov 1, 2010
Yukinohojo Nov 1, 2010
kotonohasmelancholy Nov 1, 2010
AirZ Nov 1, 2010
Lunna Nov 1, 2010
doybid Nov 1, 2010
gerald575 Nov 1, 2010
Asix Nov 1, 2010
animelover1991 Nov 1, 2010
rulerofshadows Nov 1, 2010
funktas Nov 1, 2010
mistik Nov 1, 2010
NickTheArtist Nov 1, 2010
ScarletDevil Nov 1, 2010
finapliks Nov 1, 2010
NEOVIPER Nov 1, 2010
Ciberfox Nov 1, 2010
mitysan Nov 1, 2010
CuteBunny451 Nov 1, 2010
keane Nov 1, 2010
RockBird Nov 1, 2010
animefanny Nov 1, 2010
kailance Nov 1, 2010
MjZombie Nov 1, 2010
Gaca Nov 1, 2010
ifrit394 Nov 1, 2010
tratilka Nov 1, 2010
YamiLT Nov 1, 2010
UshiromiyaBattler Nov 1, 2010
Minamizu Nov 1, 2010
jaken Nov 1, 2010
mirokasha Nov 1, 2010
DragoX Nov 1, 2010
JessekaZombiie Nov 1, 2010
iTzTehBunny Nov 1, 2010
Okem Nov 1, 2010
Miloth Nov 1, 2010
Nenketsu Nov 1, 2010
kimera Nov 1, 2010
Teku Nov 1, 2010
AnimeGoddess Nov 1, 2010
Zhyle Nov 1, 2010
armutso Nov 1, 2010