Lobotomy

Lobotomy

80% of your anime list has been given 5 stars...

Username Awarded Date
Pmallari Nov 1, 2010
Lee1111 Nov 1, 2010
5xx1anime1xx5 Nov 1, 2010
Hdevil Nov 1, 2010
sweetmeow Nov 1, 2010
ValicVacosties Nov 1, 2010
theovlit Nov 1, 2010
Yasnay Nov 1, 2010
XxIrenaxX Nov 1, 2010
dzamul Nov 1, 2010
Arnorian Nov 1, 2010
XenoRayne Nov 1, 2010
IcemanOfDeath Nov 1, 2010
Skoog Nov 1, 2010
annastacia Nov 1, 2010
inyn Nov 1, 2010
sagefather Nov 1, 2010
Lachata Nov 1, 2010
Raijuta Nov 1, 2010
xonoth Nov 1, 2010
Lota Nov 1, 2010
Terus Nov 1, 2010
shadowANGEL Nov 1, 2010
bb3000ae Nov 1, 2010
LY2Ldeath Nov 1, 2010
Girogore Nov 1, 2010
alucardmasaki Nov 1, 2010
FrostNova Nov 1, 2010
kertmaster Nov 1, 2010
vietpho Nov 1, 2010
Th3822 Nov 1, 2010
Hcmf Nov 1, 2010
chase Nov 1, 2010
pentarian2 Nov 1, 2010
SephirothDemon Nov 1, 2010
aoizora Nov 1, 2010
chisuu Nov 1, 2010
captainninja13 Nov 1, 2010
nomada654 Nov 1, 2010
oonayuki Nov 1, 2010
darkkyros Nov 1, 2010
RevolutionAnime Nov 1, 2010
Ronhegedus Nov 1, 2010
daxemon Nov 1, 2010
billgoku Nov 1, 2010
RaZ0R121 Nov 1, 2010
Curlicious Nov 1, 2010
H3lio Nov 1, 2010
UkeChan Nov 1, 2010
Garax Nov 1, 2010