Lobotomy Badge

Lobotomy Badge Image

80% of your anime list has been given 5 stars...

Username Awarded Date
UchihaAkuma Nov 1, 2010
megamanx1979 Nov 1, 2010
lethalfizzel Nov 1, 2010
Andre2160 Nov 1, 2010
Buddiecraig Nov 1, 2010
Electrix Nov 1, 2010
ebeun Nov 1, 2010
RedBloodVampire Nov 1, 2010
JosueEspino Nov 1, 2010
Pmallari Nov 1, 2010
Lee1111 Nov 1, 2010
5xx1anime1xx5 Nov 1, 2010
NKWShiro Nov 1, 2010
Hdevil Nov 1, 2010
sweetmeow Nov 1, 2010
ValicVacosties Nov 1, 2010
theovlit Nov 1, 2010
Yasnay Nov 1, 2010
ToRT Nov 1, 2010
XxIrenaxX Nov 1, 2010
dzamul Nov 1, 2010
Arnorian Nov 1, 2010
XenoRayne Nov 1, 2010
IcemanOfDeath Nov 1, 2010
AnimeObsessed Nov 1, 2010
Skoog Nov 1, 2010
annastacia Nov 1, 2010
dainiub Nov 1, 2010
inyn Nov 1, 2010
sagefather Nov 1, 2010
Lachata Nov 1, 2010
Raijuta Nov 1, 2010
xonoth Nov 1, 2010
Lota Nov 1, 2010
Terus Nov 1, 2010
shadowANGEL Nov 1, 2010
bb3000ae Nov 1, 2010
LY2Ldeath Nov 1, 2010
Girogore Nov 1, 2010
alucardmasaki Nov 1, 2010
FrostNova Nov 1, 2010
kertmaster Nov 1, 2010
vietpho Nov 1, 2010
Th3822 Nov 1, 2010
Hcmf Nov 1, 2010
chase Nov 1, 2010
pentarian2 Nov 1, 2010
SephirothDemon Nov 1, 2010
aoizora Nov 1, 2010
chisuu Nov 1, 2010