Lobotomy

Lobotomy

80% of your anime list has been given 5 stars...

Username Awarded Date
TheNightmareSquishie Oct 31, 2010
pbjam Oct 31, 2010
dragonfirex Oct 31, 2010
yortiz022589 Oct 31, 2010
hiroyuki Oct 31, 2010
AlexK51 Oct 31, 2010
Eru13 Oct 31, 2010
zodiac Nov 1, 2010
SonicBullet Nov 1, 2010
shelloba Nov 1, 2010
dragoncrusher Nov 1, 2010
SirKouji Nov 1, 2010
ziBBy Nov 1, 2010
90068 Nov 1, 2010
GaiDaigohji Nov 1, 2010
setsuna92 Nov 1, 2010
krnxg0tric3 Nov 1, 2010
Cerdnee Nov 1, 2010
Twinkee Nov 1, 2010
Pawneeboy Nov 1, 2010
hanmisa Nov 1, 2010
Chao Nov 1, 2010
dbzzBloodBend Nov 1, 2010
sakuralove Nov 1, 2010
Dolmen Nov 1, 2010
atteru Nov 1, 2010
KaMInA09 Nov 1, 2010
wolfs123 Nov 1, 2010
moonofthedarknight Nov 1, 2010
Raynaux Nov 1, 2010
robbip Nov 1, 2010
chudee Nov 1, 2010
blueeyesoriginal Nov 1, 2010
chutemoc Nov 1, 2010
tammyphantom303308 Nov 1, 2010
Sobol Nov 1, 2010
Plateksi Nov 1, 2010
aymann Nov 1, 2010
MasterDante Nov 1, 2010
Rosesworddragon Nov 1, 2010
Keruri Nov 1, 2010
hung363 Nov 1, 2010
omarsv Nov 1, 2010
cowboyatthebebop Nov 1, 2010
ShinRyu Nov 1, 2010
Lunesca Nov 1, 2010
kajixing Nov 1, 2010
Darkom Nov 1, 2010
animewatcher293 Nov 1, 2010
DarkteK Nov 1, 2010