Lobotomy

Lobotomy

80% of your anime list has been given 5 stars...

Username Awarded Date
Diegopp9 Nov 1, 2010
pew4uk Nov 1, 2010
ainechan Nov 1, 2010
Strikus Nov 1, 2010
cloudwolfe Nov 1, 2010
RyuzakiYagami Nov 1, 2010
arikayumemiya Nov 1, 2010
nyeguitarist Nov 1, 2010
Redsky Nov 1, 2010
HUNnoth Nov 1, 2010
otoshi Nov 1, 2010
sankeerths Nov 1, 2010
nmorbidguard Nov 1, 2010
sabrac1 Nov 1, 2010
Lriuzaky Nov 1, 2010
mcm0nk Nov 1, 2010
Espera Nov 1, 2010
dirtybikerboy24 Nov 1, 2010
benman10 Nov 1, 2010
DavRyu Nov 1, 2010
luckydon Nov 1, 2010
arturb Nov 1, 2010
Graci Nov 1, 2010
LadyVessalius Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010
VelocityRaptor Nov 1, 2010
T3kU Nov 1, 2010
acira Nov 1, 2010
SakuraBlossomStorm Nov 1, 2010
Arturito26 Nov 1, 2010
Hinata91 Nov 1, 2010
AshleyMarie Nov 1, 2010
shakkokitsune Nov 1, 2010
leonelyn Nov 1, 2010
BlZephyr Nov 1, 2010
Roma13 Nov 1, 2010
LFB Nov 1, 2010
junhehehe2008 Nov 1, 2010
SteinixD Nov 1, 2010
Lenwe Nov 1, 2010
YuenHaseo Nov 1, 2010
armor98106 Nov 1, 2010
aznpikachu215 Nov 1, 2010
katastic05 Nov 1, 2010
Litheral Nov 1, 2010
Partymix Nov 1, 2010
Misocute Nov 1, 2010
eelsushi Nov 1, 2010
psychedelicwolf Nov 1, 2010
Saiyuki Nov 1, 2010