Why register?

make an anime and manga list, and more! all free!

Theme

Lobotomy Badge

Lobotomy Badge Image
80% of your anime list has been given 5 stars...

Username Awarded Date
JediSpidey Nov 1, 2010
RapiZiom Nov 1, 2010
Selverwulf Nov 1, 2010
LeaveNow456 Nov 1, 2010
kolian28 Nov 1, 2010
Masterofallanime Nov 1, 2010
shishiro09 Nov 1, 2010
Roho Nov 1, 2010
VencexDragonius Nov 1, 2010
KizaHyuuga Nov 1, 2010
agni666 Nov 1, 2010
jastine23 Nov 1, 2010
CherryEcstasy Nov 1, 2010
belldandy4087 Nov 1, 2010
maimut Nov 1, 2010
iceking1 Nov 1, 2010
Ryukotusey Nov 1, 2010
xxtessamessax Nov 1, 2010
kyofluffly128 Nov 1, 2010
RmX Nov 1, 2010
Colan Nov 1, 2010
Mashank14 Nov 1, 2010
melendis Nov 1, 2010
harabe Nov 1, 2010
Diegopp9 Nov 1, 2010
pew4uk Nov 1, 2010
ainechan Nov 1, 2010
Strikus Nov 1, 2010
cloudwolfe Nov 1, 2010
RyuzakiYagami Nov 1, 2010
arikayumemiya Nov 1, 2010
nyeguitarist Nov 1, 2010
Redsky Nov 1, 2010
HUNnoth Nov 1, 2010
toasty19 Nov 1, 2010
otoshi Nov 1, 2010
sankeerths Nov 1, 2010
nmorbidguard Nov 1, 2010
sabrac1 Nov 1, 2010
Lriuzaky Nov 1, 2010
mcm0nk Nov 1, 2010
Espera Nov 1, 2010
dirtybikerboy24 Nov 1, 2010
benman10 Nov 1, 2010
DavRyu Nov 1, 2010
luckydon Nov 1, 2010
arturb Nov 1, 2010
Graci Nov 1, 2010
LadyVessalius Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010