Life on Anime: 8 Months

Life on Anime: 8 Months

Life on anime is 8 months

Username Awarded Date
TrueDeathTheKid Nov 1, 2010
roxfdd Nov 1, 2010
jan Nov 1, 2010
purplemo Nov 1, 2010
lyRiC Nov 1, 2010
KimiNoSha Nov 1, 2010
linkmodd Nov 1, 2010
ShinigamiKaitou Nov 1, 2010
Gilgamezh Nov 1, 2010
Thedolcloth Nov 1, 2010
badinfluence Nov 1, 2010
markopferman Nov 1, 2010
Valn Nov 1, 2010
Phereas Nov 1, 2010
fjgs19 Nov 1, 2010
Kagayaki Nov 1, 2010
ktro Nov 1, 2010
domekixkun Nov 1, 2010
Estrata Nov 1, 2010
taida Nov 1, 2010
KizaHyuuga Nov 1, 2010
DiamondIV Nov 1, 2010
darknicox28 Nov 1, 2010
TriumpH Nov 1, 2010
funkyaristotle Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010
umiiko Nov 1, 2010
miden Nov 1, 2010
LadyeWolfe Nov 1, 2010
miko Nov 1, 2010
MAKIBOY Nov 1, 2010
venomious Nov 1, 2010
mizutonaikura Nov 1, 2010
n1x Nov 1, 2010
ReaperPhenex Nov 1, 2010
AnimeExpert Nov 1, 2010
hackatk Nov 1, 2010
kura Nov 1, 2010
kieppe Nov 1, 2010
Atmos Nov 1, 2010
Sathanis Nov 1, 2010
TheSlayer Nov 1, 2010
Kozupii Nov 1, 2010
Vitally Nov 1, 2010
Arclight Nov 1, 2010
gilnar Nov 1, 2010
kawakamikakoii Nov 1, 2010
Shadowsofsilver Nov 1, 2010
Utamaru Nov 1, 2010
VapeQ Nov 1, 2010