Life on Anime: 8 Months Badge

Life on Anime: 8 Months Badge Image

Life on anime is 8 months

Username Awarded Date
kenshin1v Nov 3, 2013
Killswitch Nov 4, 2013
KuroKaze075 Nov 4, 2013
quinn747 Nov 4, 2013
superricagoku Nov 5, 2013
winx82 Nov 6, 2013
Masterori Nov 6, 2013
daxelli Nov 6, 2013
shriyavankadara Nov 7, 2013
Chronobro Nov 10, 2013
AntonyIce Nov 10, 2013
NerdyOtaku Nov 11, 2013
Juggernnautt Nov 11, 2013
wkalson Nov 11, 2013
Imagination Nov 12, 2013
mmkfac Nov 13, 2013
kureshii Nov 13, 2013
hoodyRacoon Nov 13, 2013
turbopower Nov 14, 2013
achiru Nov 15, 2013
DaCode Nov 15, 2013
Swizer Nov 16, 2013
skoenig546 Nov 16, 2013
AngeloCastro Nov 17, 2013
Holenthaman Nov 17, 2013
Razaiakou Nov 17, 2013
lone13angel Nov 18, 2013
Cracker0ne Nov 18, 2013
truthillusion Nov 20, 2013
FennyMirina Nov 20, 2013
traser Nov 20, 2013
deathcoast Nov 21, 2013
oscarolea Nov 21, 2013
Yanninni Nov 21, 2013
dempa92 Nov 22, 2013
Saitos17 Nov 23, 2013
Xazin Nov 23, 2013
Riothamus12 Nov 24, 2013
vinoo Nov 25, 2013
BxGrimsReaperxB Nov 25, 2013
Asunachan Nov 26, 2013
Parselmaster Nov 26, 2013
Tyruss Nov 27, 2013
crazyringo07 Nov 27, 2013
Exorsist Nov 28, 2013
greatgohan321 Nov 29, 2013
Falcione Nov 29, 2013
DragonRanma Nov 29, 2013
happyanifriend Nov 29, 2013
carlguack Nov 30, 2013