Life on Anime: 8 Months

Life on Anime: 8 Months

Life on anime is 8 months

Username Awarded Date
HERZIKA Nov 1, 2010
PhunkOne Nov 1, 2010
OtakuDan Nov 1, 2010
nievesrocker Nov 1, 2010
DarkSigma Nov 1, 2010
Kurai1321 Nov 1, 2010
nemodark Nov 1, 2010
Vehemence Nov 1, 2010
Arweny Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
olvios Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
driftboy86 Nov 1, 2010
CapnBaka Nov 1, 2010
Khrno Nov 1, 2010
designedevil Nov 1, 2010
ganescha Nov 1, 2010
aw22 Nov 1, 2010
DarkHeaven1990 Nov 1, 2010
mechworrior Nov 1, 2010
nameless2all Nov 1, 2010
Arcleid Nov 1, 2010
Ufert Nov 1, 2010
sweetiesteel Nov 1, 2010
Raindow Nov 1, 2010
Soulblazer Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
akmal Nov 1, 2010
LamogiasGR Nov 1, 2010
Japanimation Nov 1, 2010
shizuma1207 Nov 1, 2010
JanezT Nov 1, 2010
Drosss Nov 1, 2010
kevinc18 Nov 1, 2010
kujoii Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
kingcold Nov 1, 2010
2255gun Nov 1, 2010
ketaro Nov 1, 2010
KiraDN Nov 1, 2010
SuperKidd Nov 1, 2010
mitzuki Nov 1, 2010
Arararara Nov 1, 2010
Bliss81355 Nov 1, 2010
raigekei Nov 1, 2010
Raspberries Nov 1, 2010
torobayo Nov 1, 2010
Ghazgulsmash Nov 1, 2010
Yamachi Nov 1, 2010