Life on Anime: 7 Months

Life on Anime: 7 Months

Life on anime is 7 months

Username Awarded Date
Gammed Nov 1, 2010
TheoBrendel Nov 1, 2010
ZephyLynx Nov 1, 2010
Tsumibito Nov 1, 2010
Acerolaorion Nov 1, 2010
KibaInu Nov 1, 2010
inulucas Nov 1, 2010
Tasche Nov 1, 2010
Valn Nov 1, 2010
Phereas Nov 1, 2010
fjgs19 Nov 1, 2010
Kagayaki Nov 1, 2010
ktro Nov 1, 2010
Licht Nov 1, 2010
domekixkun Nov 1, 2010
Estrata Nov 1, 2010
taida Nov 1, 2010
TakkiDes Nov 1, 2010
oninomekyo Nov 1, 2010
Ingram Nov 1, 2010
KizaHyuuga Nov 1, 2010
DiamondIV Nov 1, 2010
r0em Nov 1, 2010
darknicox28 Nov 1, 2010
TriumpH Nov 1, 2010
angelxxuan Nov 1, 2010
funkyaristotle Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010
umiiko Nov 1, 2010
miden Nov 1, 2010
YuenHaseo Nov 1, 2010
LadyeWolfe Nov 1, 2010
miko Nov 1, 2010
MAKIBOY Nov 1, 2010
venomious Nov 1, 2010
mizutonaikura Nov 1, 2010
n1x Nov 1, 2010
Yunacat Nov 1, 2010
BigB9942 Nov 1, 2010
ReaperPhenex Nov 1, 2010
azntaptap Nov 1, 2010
KGimmy Nov 1, 2010
mastermind78x Nov 1, 2010
AnimeExpert Nov 1, 2010
Avenged7X Nov 1, 2010
hackatk Nov 1, 2010
Vanpelt Nov 1, 2010
RutilAure Nov 1, 2010
Sylfur Nov 1, 2010
kura Nov 1, 2010