Life on Anime: 6 Months

Life on Anime: 6 Months

Life on anime is 6 months

Username Awarded Date
nastyking Nov 1, 2010
BakaOtaku Nov 1, 2010
oninomekyo Nov 1, 2010
Ingram Nov 1, 2010
KizaHyuuga Nov 1, 2010
DiamondIV Nov 1, 2010
r0em Nov 1, 2010
baradee Nov 1, 2010
darknicox28 Nov 1, 2010
KasuiHane Nov 1, 2010
TriumpH Nov 1, 2010
Krazyel Nov 1, 2010
FrozenThunder Nov 1, 2010
Kazuki15 Nov 1, 2010
angelxxuan Nov 1, 2010
funkyaristotle Nov 1, 2010
Dene Nov 1, 2010
RedKnight Nov 1, 2010
gmstrowabarton Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010
SukottoXkun13 Nov 1, 2010
umiiko Nov 1, 2010
miden Nov 1, 2010
YuenHaseo Nov 1, 2010
icel0rd22 Nov 1, 2010
leerock89 Nov 1, 2010
winter Nov 1, 2010
LadyeWolfe Nov 1, 2010
miko Nov 1, 2010
MAKIBOY Nov 1, 2010
venomious Nov 1, 2010
HikariAnkoku Nov 1, 2010
Pyokolla Nov 1, 2010
mizutonaikura Nov 1, 2010
toasty Nov 1, 2010
johana Nov 1, 2010
cuzqulu Nov 1, 2010
n1x Nov 1, 2010
devilangel05 Nov 1, 2010
Yunacat Nov 1, 2010
BigB9942 Nov 1, 2010
ReaperPhenex Nov 1, 2010
ssnecross Nov 1, 2010
azntaptap Nov 1, 2010
Tsukimiya Nov 1, 2010
KGimmy Nov 1, 2010
IchiSama Nov 1, 2010
Jared Nov 1, 2010
elpollodiablo Nov 1, 2010
DoGfOoD Nov 1, 2010