Life on Anime: 6 Months

Life on Anime: 6 Months

Life on anime is 6 months

Username Awarded Date
Djazel Nov 1, 2010
nymanga Nov 1, 2010
TrueDeathTheKid Nov 1, 2010
roxfdd Nov 1, 2010
jan Nov 1, 2010
purplemo Nov 1, 2010
lyRiC Nov 1, 2010
Adreya Nov 1, 2010
RenaWolf Nov 1, 2010
KimiNoSha Nov 1, 2010
linkmodd Nov 1, 2010
Devender Nov 1, 2010
ShinigamiKaitou Nov 1, 2010
Gilgamezh Nov 1, 2010
ajkajk Nov 1, 2010
Thedolcloth Nov 1, 2010
ToumaKun Nov 1, 2010
Funkgun Nov 1, 2010
badinfluence Nov 1, 2010
mthead10873 Nov 1, 2010
Metalstryke Nov 1, 2010
firealarm91 Nov 1, 2010
SoundHolic Nov 1, 2010
markopferman Nov 1, 2010
Gammed Nov 1, 2010
TheoBrendel Nov 1, 2010
ZephyLynx Nov 1, 2010
Tsumibito Nov 1, 2010
Nooterman Nov 1, 2010
Acerolaorion Nov 1, 2010
KibaInu Nov 1, 2010
inulucas Nov 1, 2010
Tasche Nov 1, 2010
Valn Nov 1, 2010
angeldeath29 Nov 1, 2010
finalstepthere Nov 1, 2010
Phereas Nov 1, 2010
fjgs19 Nov 1, 2010
XanimeX Nov 1, 2010
Kagayaki Nov 1, 2010
ktro Nov 1, 2010
Licht Nov 1, 2010
purespite Nov 1, 2010
domekixkun Nov 1, 2010
Estrata Nov 1, 2010
Sery Nov 1, 2010
taida Nov 1, 2010
sirmooalot Nov 1, 2010
TakkiDes Nov 1, 2010
imortalgeor Nov 1, 2010