Life on Anime: 6 Months

Life on Anime: 6 Months

Life on anime is 6 months

Username Awarded Date
Korwin Nov 1, 2010
kaustico Nov 1, 2010
LamogiasGR Nov 1, 2010
Japanimation Nov 1, 2010
Zel Nov 1, 2010
kawaiiangel95 Nov 1, 2010
shizuma1207 Nov 1, 2010
Joentjuh Nov 1, 2010
Psywol Nov 1, 2010
Piedot30 Nov 1, 2010
cotsiost Nov 1, 2010
JanezT Nov 1, 2010
NeclordX Nov 1, 2010
darkestdemon Nov 1, 2010
Drosss Nov 1, 2010
karismaken Nov 1, 2010
Kayhura Nov 1, 2010
nux23 Nov 1, 2010
whitebiscuit Nov 1, 2010
mimmimus Nov 1, 2010
nyamo Nov 1, 2010
superricagoku Nov 1, 2010
kevinc18 Nov 1, 2010
kujoii Nov 1, 2010
macxxx007 Nov 1, 2010
Shiddo Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
Antheon Nov 1, 2010
nekoko Nov 1, 2010
roshiforever Nov 1, 2010
Kirayami Nov 1, 2010
otakuamer Nov 1, 2010
Kabitokaii Nov 1, 2010
GoodMan Nov 1, 2010
DSDashu Nov 1, 2010
jaru Nov 1, 2010
sm00th Nov 1, 2010
mikarumylove Nov 1, 2010
darkdeath174 Nov 1, 2010
losttide Nov 1, 2010
nakedmonkey Nov 1, 2010
neurodium Nov 1, 2010
Suzaku Nov 1, 2010
Gamer313 Nov 1, 2010
Hatsuki Nov 1, 2010
genesis81 Nov 1, 2010
erdvilla Nov 1, 2010
Erythraeum Nov 1, 2010
yallovio13 Nov 1, 2010
Dart107 Nov 1, 2010