Life on Anime: 6 Months

Life on Anime: 6 Months

Life on anime is 6 months

Username Awarded Date
anipro1234321 Nov 1, 2010
Arkkon Nov 1, 2010
revanliqueur Nov 1, 2010
MechaNeko Nov 1, 2010
HinoteAkuma Nov 1, 2010
invader257 Nov 1, 2010
Albernand Nov 1, 2010
Takao Nov 1, 2010
Tares Nov 1, 2010
KaixNobori Nov 1, 2010
Lituko Nov 1, 2010
kakashihatake Nov 1, 2010
Enkidu Nov 1, 2010
MAXOsHAMe Nov 1, 2010
Sakubo Nov 1, 2010
gpfanta Nov 1, 2010
sirsleep Nov 1, 2010
geokami Nov 1, 2010
leapylee Nov 1, 2010
Garurublue Nov 1, 2010
F91 Nov 1, 2010
Shinwaki Nov 1, 2010
HERZIKA Nov 1, 2010
Adamrathi Nov 1, 2010
soulfire95 Nov 1, 2010
PhunkOne Nov 1, 2010
Thule Nov 1, 2010
OtakuDan Nov 1, 2010
gtfanbr Nov 1, 2010
nievesrocker Nov 1, 2010
notsomeguy Nov 1, 2010
fibrizzo Nov 1, 2010
DarkSigma Nov 1, 2010
onigafuchi Nov 1, 2010
Kurai1321 Nov 1, 2010
Rikuo000 Nov 1, 2010
asabashoyuki Nov 1, 2010
nemodark Nov 1, 2010
Namakemono456 Nov 1, 2010
Vehemence Nov 1, 2010
Arweny Nov 1, 2010
zoidberg Nov 1, 2010
suse Nov 1, 2010
Riipperi Nov 1, 2010
xxraikixx Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
YusukeUrameshi Nov 1, 2010
noisexkillua Nov 1, 2010
olvios Nov 1, 2010
Taolynn Nov 1, 2010