Life on Anime: 6 Months

Life on Anime: 6 Months

Life on anime is 6 months

Username Awarded Date
mojacko21 Oct 22, 2012
Lupus9009 Oct 23, 2012
Kanjutsu Oct 23, 2012
gnomejon Oct 23, 2012
Kisaky Oct 24, 2012
kirrayam4t0 Oct 25, 2012
Reyanimestaff Oct 26, 2012
BigDen Oct 27, 2012
nick0 Oct 27, 2012
Klocix Oct 30, 2012
adinzz Oct 31, 2012
donilegends Nov 2, 2012
captainyoroshiku Nov 2, 2012
StealerOfLizards Nov 4, 2012
QualityPlease Nov 6, 2012
Shinagi Nov 7, 2012
ANIMEamber Nov 8, 2012
DemitriVritra Nov 8, 2012
MomonoShiori Nov 9, 2012
winglesz13 Nov 10, 2012
Toplin Nov 10, 2012
Dzero Nov 10, 2012
ShadowRyuKei Nov 11, 2012
maehara Nov 11, 2012
Maximo Nov 12, 2012
Goukenslay Nov 12, 2012
DevilishPixie Nov 12, 2012
chronowraith Nov 12, 2012
Lecremtinion Nov 13, 2012
turbotank88 Nov 16, 2012
soulscum Nov 16, 2012
Lilit Nov 16, 2012
daggerd Nov 17, 2012
Faruel Nov 17, 2012
Jenova00 Nov 18, 2012
maroto Nov 19, 2012
raspberry Nov 19, 2012
Houken Nov 20, 2012
FreakAnime Nov 21, 2012
svennemean Nov 21, 2012
Sayaka Nov 22, 2012
Kajack Nov 23, 2012
Viscaria Nov 24, 2012
TsumikiNyan Nov 24, 2012
Sevvy Nov 25, 2012
Delby Nov 25, 2012
ssorwolliw Nov 29, 2012
crymaua Nov 30, 2012
ssnowyy Nov 30, 2012
Fishi Dec 3, 2012