Life on Anime: 5 Months

Life on Anime: 5 Months

Life on anime is 5 months

Username Awarded Date
designedevil Nov 1, 2010
Narnra Nov 1, 2010
Nervebreaker Nov 1, 2010
yenlin Nov 1, 2010
Evance3 Nov 1, 2010
pupsia Nov 1, 2010
ganescha Nov 1, 2010
kotoriclub Nov 1, 2010
AnimeWeirdo Nov 1, 2010
gotenks8 Nov 1, 2010
prodigy Nov 1, 2010
meganomic Nov 1, 2010
aw22 Nov 1, 2010
Bloodspone Nov 1, 2010
Laexerias Nov 1, 2010
popenter Nov 1, 2010
mistaweston Nov 1, 2010
morrin Nov 1, 2010
bhigh Nov 1, 2010
Genkishi Nov 1, 2010
MetalMOR Nov 1, 2010
shadowds Nov 1, 2010
Garet Nov 1, 2010
nightstryker Nov 1, 2010
DarkHeaven1990 Nov 1, 2010
jurexplay Nov 1, 2010
kandola00 Nov 1, 2010
mechworrior Nov 1, 2010
nameless2all Nov 1, 2010
whyudra Nov 1, 2010
Arcleid Nov 1, 2010
kamiste Nov 1, 2010
Ufert Nov 1, 2010
kouk2002 Nov 1, 2010
Akekun Nov 1, 2010
sweetiesteel Nov 1, 2010
Raindow Nov 1, 2010
Xanadu Nov 1, 2010
DougK Nov 1, 2010
Fishi Nov 1, 2010
Boushi Nov 1, 2010
Soulblazer Nov 1, 2010
NekoZabuza Nov 1, 2010
a4a4 Nov 1, 2010
AnimeDoc Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
rcity15 Nov 1, 2010
WICK3D Nov 1, 2010
Taoreta510 Nov 1, 2010
Shihachi Nov 1, 2010