Life on Anime: 5 Months

Life on Anime: 5 Months

Life on anime is 5 months

Username Awarded Date
Arweny Nov 1, 2010
Ajna Nov 1, 2010
zoidberg Nov 1, 2010
suse Nov 1, 2010
azzurra Nov 1, 2010
Capitandrea Nov 1, 2010
ZweiKnight Nov 1, 2010
geca Nov 1, 2010
Riipperi Nov 1, 2010
tosse12 Nov 1, 2010
xxraikixx Nov 1, 2010
GammaWar Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
niiX2 Nov 1, 2010
tomthefish Nov 1, 2010
YusukeUrameshi Nov 1, 2010
noisexkillua Nov 1, 2010
DeathBahamut Nov 1, 2010
KraisKAOS Nov 1, 2010
Athrine Nov 1, 2010
kureshii Nov 1, 2010
charlie2alpha Nov 1, 2010
olvios Nov 1, 2010
TheGiftedMonkey Nov 1, 2010
Taolynn Nov 1, 2010
Turak Nov 1, 2010
Harrysan Nov 1, 2010
Serenade Nov 1, 2010
thecrazyotaku Nov 1, 2010
Eiboonz Nov 1, 2010
SonicFrake Nov 1, 2010
Sh3ng Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
tazmental Nov 1, 2010
driftboy86 Nov 1, 2010
CapnBaka Nov 1, 2010
ludithor Nov 1, 2010
CoLiN Nov 1, 2010
EmyR Nov 1, 2010
karas82 Nov 1, 2010
ulalaserizawa Nov 1, 2010
Khrno Nov 1, 2010
trashcrasher Nov 1, 2010
mato45 Nov 1, 2010
hydro2004 Nov 1, 2010
Elie777 Nov 1, 2010
Jenova00 Nov 1, 2010
Zomdao Nov 1, 2010
Pauran Nov 1, 2010