Life on Anime: 5 Months

Life on Anime: 5 Months

Life on anime is 5 months

Username Awarded Date
Wellan Oct 31, 2010
dragonfirex Oct 31, 2010
SpiritDragon Oct 31, 2010
ElderSoul Oct 31, 2010
Ext3rnal Oct 31, 2010
lasykid Oct 31, 2010
Adob0 Oct 31, 2010
drgnknghtdcx Oct 31, 2010
Tsumirenami Oct 31, 2010
BlueSteel Oct 31, 2010
Carreau Oct 31, 2010
bloodpain Oct 31, 2010
takaramono Oct 31, 2010
Esper26 Oct 31, 2010
TensaZangetsu Oct 31, 2010
Perpetualchaos Nov 1, 2010
Senreichi Nov 1, 2010
Pyromanci Nov 1, 2010
anipro1234321 Nov 1, 2010
Arkkon Nov 1, 2010
revanliqueur Nov 1, 2010
MechaNeko Nov 1, 2010
nosut Nov 1, 2010
yksirf Nov 1, 2010
kipsnak Nov 1, 2010
HinoteAkuma Nov 1, 2010
Boss302 Nov 1, 2010
Nazo Nov 1, 2010
invader257 Nov 1, 2010
FiendWolf Nov 1, 2010
Albernand Nov 1, 2010
Takao Nov 1, 2010
YuKanda Nov 1, 2010
Tares Nov 1, 2010
Yuchan Nov 1, 2010
KazeKatsu Nov 1, 2010
Lizy Nov 1, 2010
audigy Nov 1, 2010
KaixNobori Nov 1, 2010
Waggo Nov 1, 2010
Lituko Nov 1, 2010
kakashihatake Nov 1, 2010
Enkidu Nov 1, 2010
MAXOsHAMe Nov 1, 2010
Sakubo Nov 1, 2010
DragonMark Nov 1, 2010
gpfanta Nov 1, 2010
eMTee Nov 1, 2010
sirsleep Nov 1, 2010
Icetray Nov 1, 2010