Life on Anime: 5 Months

Life on Anime: 5 Months

Life on anime is 5 months

Username Awarded Date
VIPER2008 Nov 1, 2010
gianlucailgrifone Nov 1, 2010
penwise00 Nov 1, 2010
tekgen Nov 1, 2010
kebin Nov 1, 2010
OneWingedSin Nov 1, 2010
Bresniv Nov 1, 2010
Taumaturgos Nov 1, 2010
KittyEmperor Nov 1, 2010
WingedDeMoN Nov 1, 2010
AnimeRandomness Nov 1, 2010
Dirbs Nov 1, 2010
yakaranday86 Nov 1, 2010
Balmonth Nov 1, 2010
dazdaz Nov 1, 2010
akmal Nov 1, 2010
scrwbll19 Nov 1, 2010
lazygeko Nov 1, 2010
Boro666 Nov 1, 2010
Kailyn Nov 1, 2010
Chainerroth Nov 1, 2010
shariz Nov 1, 2010
Korwin Nov 1, 2010
kaustico Nov 1, 2010
edmund21 Nov 1, 2010
Baccano Nov 1, 2010
LamogiasGR Nov 1, 2010
Japanimation Nov 1, 2010
LightkunYagami Nov 1, 2010
Zel Nov 1, 2010
kawaiiangel95 Nov 1, 2010
shizuma1207 Nov 1, 2010
HellsingsAceAlucard Nov 1, 2010
ShadowEdge Nov 1, 2010
mp228 Nov 1, 2010
Joentjuh Nov 1, 2010
Psywol Nov 1, 2010
Piedot30 Nov 1, 2010
cotsiost Nov 1, 2010
JanezT Nov 1, 2010
aloky Nov 1, 2010
NeclordX Nov 1, 2010
darkestdemon Nov 1, 2010
Drosss Nov 1, 2010
paulaayumi Nov 1, 2010
karismaken Nov 1, 2010
Kayhura Nov 1, 2010
nux23 Nov 1, 2010
whitebiscuit Nov 1, 2010
Aeterno Nov 1, 2010