Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
Imaliens Nov 18, 2013
KimiSaid Nov 18, 2013
edestus Nov 19, 2013
bliebblob Nov 19, 2013
Haynes Nov 19, 2013
KyuketsuKikishi Nov 19, 2013
Zarrix Nov 19, 2013
maxlimbu Nov 19, 2013
NicolaDarkness Nov 19, 2013
Byagami Nov 19, 2013
gaubtas123 Nov 19, 2013
Hylianth Nov 19, 2013
nightwalker8 Nov 19, 2013
mrtallini Nov 19, 2013
Nicolitis Nov 19, 2013
forbiddensabre Nov 19, 2013
Mracless Nov 19, 2013
AnimeTHeWorld666 Nov 19, 2013
Nemuri Nov 19, 2013
Pearline94 Nov 19, 2013
GhostRat Nov 19, 2013
Morff Nov 19, 2013
MoltenBEAST Nov 19, 2013
DerekoKo Nov 19, 2013
T2071 Nov 19, 2013
EmmeFatale Nov 19, 2013
MrBuzzsaw Nov 19, 2013
kiddykitten Nov 20, 2013
DraconiaDream Nov 20, 2013
JonathonY Nov 20, 2013
BlueFate Nov 20, 2013
clearglass23 Nov 20, 2013
koufos Nov 20, 2013
ArcticCat Nov 20, 2013
fubuki1997 Nov 20, 2013
Creepymew Nov 20, 2013
asafshprai Nov 20, 2013
CookieRoll Nov 20, 2013
Swiftfur Nov 20, 2013
Aruya Nov 20, 2013
Shaward Nov 20, 2013
ravenwings Nov 20, 2013
samuraiofslide Nov 20, 2013
ChibiMonsterr Nov 20, 2013
Frytka Nov 20, 2013
Aomine Nov 20, 2013
Noobpwnerking Nov 20, 2013
iamrandomosity Nov 20, 2013
Shiroqe Nov 20, 2013
AlanaWally Nov 20, 2013