Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
vital1997 Nov 22, 2013
AOULfav Nov 22, 2013
CaptainFluffers Nov 22, 2013
Fredricko Nov 22, 2013
SuperSoldier13 Nov 22, 2013
Kiranagi Nov 22, 2013
JustSomething Nov 23, 2013
Hakuryuu Nov 23, 2013
Famine08 Nov 23, 2013
MrPhoenix22 Nov 23, 2013
S7Devil Nov 23, 2013
username8481 Nov 23, 2013
Kokushibyo Nov 23, 2013
Bulwa Nov 23, 2013
Narura Nov 23, 2013
Sykogoth Nov 23, 2013
tichan Nov 23, 2013
youngdante13 Nov 23, 2013
tashi Nov 23, 2013
samohtd09 Nov 23, 2013
stl1764 Nov 23, 2013
Funes Nov 23, 2013
candycotten Nov 23, 2013
MyWaifuIsAPoptard Nov 23, 2013
biggs4321 Nov 23, 2013
bosszaraki Nov 23, 2013
nushu Nov 23, 2013
susuwatarix Nov 23, 2013
groundmar Nov 23, 2013
poppop4344 Nov 23, 2013
remu Nov 24, 2013
igi Nov 24, 2013
Katherine123 Nov 24, 2013
Dakuenjeru Nov 24, 2013
MegamiNamida Nov 24, 2013
AmazoneLilly13a Nov 24, 2013
TheAlecBond Nov 24, 2013
FlameEmber Nov 24, 2013
Riothamus12 Nov 24, 2013
Ron1975 Nov 24, 2013
BruceLeeNagato Nov 24, 2013
Snowmanas Nov 24, 2013
Bairou Nov 24, 2013
Cari2 Nov 24, 2013
GoldenMeow Nov 24, 2013
Gunny979 Nov 24, 2013
Ka3 Nov 24, 2013
Liverdog Nov 24, 2013
MetalBeerSolid Nov 24, 2013
gitta333 Nov 24, 2013