Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
DaNMaStA Nov 22, 2013
onestar Nov 22, 2013
neptuno Nov 22, 2013
fishfinger73 Nov 22, 2013
ARinNatsume Nov 22, 2013
GuardedDark Nov 22, 2013
mcrawson Nov 22, 2013
resurgam40 Nov 22, 2013
meemeekoe Nov 22, 2013
ThundahKnuckles Nov 22, 2013
surnev Nov 22, 2013
MamiHime Nov 22, 2013
damlaswan Nov 22, 2013
MadMonster Nov 22, 2013
ligabi Nov 22, 2013
Isenheart Nov 22, 2013
Creek Nov 22, 2013
DJSilverstreet Nov 22, 2013
liplip123531 Nov 22, 2013
MahouOctarine Nov 22, 2013
YuriAnime Nov 22, 2013
monmonmon Nov 22, 2013
Meredy Nov 22, 2013
Jayofthesun21 Nov 22, 2013
turtlespie Nov 22, 2013
vital1997 Nov 22, 2013
AOULfav Nov 22, 2013
CaptainFluffers Nov 22, 2013
Fredricko Nov 22, 2013
SuperSoldier13 Nov 22, 2013
Kiranagi Nov 22, 2013
JustSomething Nov 23, 2013
Hakuryuu Nov 23, 2013
Famine08 Nov 23, 2013
MrPhoenix22 Nov 23, 2013
S7Devil Nov 23, 2013
username8481 Nov 23, 2013
Kokushibyo Nov 23, 2013
Bulwa Nov 23, 2013
Narura Nov 23, 2013
Sykogoth Nov 23, 2013
tichan Nov 23, 2013
youngdante13 Nov 23, 2013
tashi Nov 23, 2013
samohtd09 Nov 23, 2013
stl1764 Nov 23, 2013
Funes Nov 23, 2013
candycotten Nov 23, 2013
MyWaifuIsAPoptard Nov 23, 2013
biggs4321 Nov 23, 2013