Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
MrBuzzsaw Nov 19, 2013
kiddykitten Nov 20, 2013
DraconiaDream Nov 20, 2013
JonathonY Nov 20, 2013
BlueFate Nov 20, 2013
clearglass23 Nov 20, 2013
koufos Nov 20, 2013
ArcticCat Nov 20, 2013
fubuki1997 Nov 20, 2013
Creepymew Nov 20, 2013
asafshprai Nov 20, 2013
CookieRoll Nov 20, 2013
Swiftfur Nov 20, 2013
Aruya Nov 20, 2013
Shaward Nov 20, 2013
ravenwings Nov 20, 2013
samuraiofslide Nov 20, 2013
ChibiMonsterr Nov 20, 2013
Frytka Nov 20, 2013
Aomine Nov 20, 2013
Noobpwnerking Nov 20, 2013
iamrandomosity Nov 20, 2013
Shiroqe Nov 20, 2013
AlanaWally Nov 20, 2013
shadowalessandro Nov 20, 2013
frostbaron Nov 20, 2013
SilverFox09 Nov 20, 2013
cpcamy Nov 20, 2013
huzaifajalali Nov 21, 2013
BrittyDoll Nov 21, 2013
casvg Nov 21, 2013
erdjumen Nov 21, 2013
jaycefrost Nov 21, 2013
KEPKE Nov 21, 2013
Grugnok Nov 21, 2013
Moonhawk Nov 21, 2013
yamada18 Nov 21, 2013
Flizzull Nov 21, 2013
Bakerjb Nov 21, 2013
bontakun7514 Nov 21, 2013
Sylv Nov 21, 2013
Glen2013 Nov 21, 2013
TehSynful Nov 21, 2013
AlaxettXXI Nov 21, 2013
ixtaileddemonfox Nov 21, 2013
FeedshotGG Nov 21, 2013
realwillbrooks Nov 21, 2013
ModerateAnimeWatcher Nov 21, 2013
sebskr89 Nov 21, 2013
zweilafaul Nov 21, 2013