Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
thirst098 Nov 18, 2013
tzimho Nov 18, 2013
Morgiana Nov 18, 2013
Gardern Nov 18, 2013
eeylin Nov 18, 2013
squikki Nov 18, 2013
elalexel Nov 18, 2013
migilyto15 Nov 18, 2013
kostya Nov 18, 2013
Sunvic Nov 18, 2013
soap13 Nov 18, 2013
FunwithLi Nov 18, 2013
pobey839 Nov 18, 2013
Scar7752 Nov 18, 2013
angrypokagon Nov 18, 2013
D0mbtie Nov 18, 2013
jhgmg Nov 18, 2013
BradleyL Nov 18, 2013
Sneaksy Nov 18, 2013
Rodriguez2013 Nov 18, 2013
AdvanceWolf Nov 18, 2013
Lavii Nov 18, 2013
nejj Nov 18, 2013
Tapey Nov 18, 2013
Imaliens Nov 18, 2013
KimiSaid Nov 18, 2013
edestus Nov 19, 2013
bliebblob Nov 19, 2013
Haynes Nov 19, 2013
KyuketsuKikishi Nov 19, 2013
Zarrix Nov 19, 2013
maxlimbu Nov 19, 2013
NicolaDarkness Nov 19, 2013
Byagami Nov 19, 2013
gaubtas123 Nov 19, 2013
Hylianth Nov 19, 2013
nightwalker8 Nov 19, 2013
mrtallini Nov 19, 2013
Nicolitis Nov 19, 2013
forbiddensabre Nov 19, 2013
Mracless Nov 19, 2013
AnimeTHeWorld666 Nov 19, 2013
Nemuri Nov 19, 2013
Pearline94 Nov 19, 2013
GhostRat Nov 19, 2013
Morff Nov 19, 2013
MoltenBEAST Nov 19, 2013
DerekoKo Nov 19, 2013
T2071 Nov 19, 2013
EmmeFatale Nov 19, 2013