Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
wyvrenkiller Nov 17, 2013
Izarra Nov 17, 2013
MadameCorax Nov 17, 2013
inuj22 Nov 17, 2013
Nikola Nov 17, 2013
gimmetheloot Nov 17, 2013
Avadeya Nov 17, 2013
xXLunarExpoXx Nov 17, 2013
DxnDxn Nov 17, 2013
Liz1569 Nov 17, 2013
4ccidentPron3 Nov 17, 2013
rodianpresident Nov 17, 2013
HazeEyedJoker Nov 17, 2013
theblackmetal Nov 17, 2013
LlamaInspector Nov 17, 2013
raullykan Nov 17, 2013
Freakshow3571 Nov 17, 2013
USSEnterprise Nov 17, 2013
CrazyRock Nov 17, 2013
RighteousRamza Nov 18, 2013
Slizz Nov 18, 2013
ShinyAngel Nov 18, 2013
StrikeChan Nov 18, 2013
Marchewa Nov 18, 2013
Jaquaries Nov 18, 2013
Bluenest Nov 18, 2013
TheEdge Nov 18, 2013
thirst098 Nov 18, 2013
tzimho Nov 18, 2013
Morgiana Nov 18, 2013
Gardern Nov 18, 2013
eeylin Nov 18, 2013
squikki Nov 18, 2013
elalexel Nov 18, 2013
migilyto15 Nov 18, 2013
kostya Nov 18, 2013
Sunvic Nov 18, 2013
soap13 Nov 18, 2013
FunwithLi Nov 18, 2013
pobey839 Nov 18, 2013
Scar7752 Nov 18, 2013
angrypokagon Nov 18, 2013
D0mbtie Nov 18, 2013
jhgmg Nov 18, 2013
BradleyL Nov 18, 2013
Sneaksy Nov 18, 2013
Rodriguez2013 Nov 18, 2013
AdvanceWolf Nov 18, 2013
Lavii Nov 18, 2013
nejj Nov 18, 2013