Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
casvg Nov 21, 2013
erdjumen Nov 21, 2013
jaycefrost Nov 21, 2013
KEPKE Nov 21, 2013
Grugnok Nov 21, 2013
Moonhawk Nov 21, 2013
yamada18 Nov 21, 2013
Flizzull Nov 21, 2013
Bakerjb Nov 21, 2013
bontakun7514 Nov 21, 2013
Sylv Nov 21, 2013
Glen2013 Nov 21, 2013
TehSynful Nov 21, 2013
AlaxettXXI Nov 21, 2013
ixtaileddemonfox Nov 21, 2013
FeedshotGG Nov 21, 2013
realwillbrooks Nov 21, 2013
ModerateAnimeWatcher Nov 21, 2013
sebskr89 Nov 21, 2013
zweilafaul Nov 21, 2013
Tamoki Nov 21, 2013
mattradoslav Nov 21, 2013
chimera8888 Nov 21, 2013
DaNMaStA Nov 22, 2013
onestar Nov 22, 2013
neptuno Nov 22, 2013
fishfinger73 Nov 22, 2013
ARinNatsume Nov 22, 2013
GuardedDark Nov 22, 2013
mcrawson Nov 22, 2013
resurgam40 Nov 22, 2013
meemeekoe Nov 22, 2013
ThundahKnuckles Nov 22, 2013
surnev Nov 22, 2013
MamiHime Nov 22, 2013
damlaswan Nov 22, 2013
MadMonster Nov 22, 2013
ligabi Nov 22, 2013
Isenheart Nov 22, 2013
Creek Nov 22, 2013
DJSilverstreet Nov 22, 2013
liplip123531 Nov 22, 2013
MahouOctarine Nov 22, 2013
YuriAnime Nov 22, 2013
monmonmon Nov 22, 2013
Meredy Nov 22, 2013
Jayofthesun21 Nov 22, 2013
turtlespie Nov 22, 2013
vital1997 Nov 22, 2013
AOULfav Nov 22, 2013