Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
Infinitybox Nov 13, 2013
jiniguez Nov 13, 2013
Flyingboots Nov 13, 2013
zorlop Nov 13, 2013
Blackdraman Nov 13, 2013
nonnnsensenow Nov 13, 2013
iplejs Nov 13, 2013
Darksol Nov 13, 2013
ohnoman47 Nov 14, 2013
Bleck1997 Nov 14, 2013
swordninja Nov 14, 2013
crispychickenrice Nov 14, 2013
shahua Nov 14, 2013
Akronies Nov 14, 2013
VeLecouteau Nov 14, 2013
pecks Nov 14, 2013
laurenincolor Nov 14, 2013
medievalelf98 Nov 14, 2013
Neurotoxin Nov 14, 2013
Vaski Nov 14, 2013
wastedlives Nov 14, 2013
pappous Nov 14, 2013
Djack Nov 14, 2013
Sebass Nov 14, 2013
shikifiction Nov 14, 2013
RINKASHIKIDOARI Nov 14, 2013
hikkomori Nov 14, 2013
lordAwesome Nov 14, 2013
r4zielCN Nov 14, 2013
aromaladystephanie Nov 14, 2013
rahxepon12 Nov 14, 2013
Ryseth Nov 14, 2013
AmulNorris Nov 14, 2013
Rical312 Nov 14, 2013
TomJones007 Nov 14, 2013
xXLovemuffinXx Nov 14, 2013
summermajinda Nov 14, 2013
Bene88 Nov 14, 2013
Blackskull Nov 14, 2013
Mrevilork Nov 14, 2013
Raven600 Nov 14, 2013
warfist Nov 14, 2013
KorkiaGames Nov 14, 2013
wtfilltryit Nov 14, 2013
hellgased101 Nov 14, 2013
KingMellowFellow Nov 14, 2013
usa7428 Nov 14, 2013
jsjsan Nov 14, 2013
Jswinny15 Nov 14, 2013
Indevilduality Nov 14, 2013