Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
gekinnard Nov 26, 2012
sunilmeher Nov 26, 2012
LadyNanami Nov 26, 2012
IJPRayaBinSaeng Nov 26, 2012
SephiryaArk Nov 26, 2012
Dymas Nov 26, 2012
FlavoryFantasy Nov 26, 2012
Lichuu Nov 26, 2012
Tya Nov 26, 2012
VampireYuki Nov 26, 2012
Almond95 Nov 26, 2012
zanuff Nov 26, 2012
HellfireAsura542 Nov 26, 2012
aamoragasai Nov 26, 2012
kuraichuu Nov 26, 2012
modin Nov 26, 2012
Medviah Nov 26, 2012
Animemedic Nov 26, 2012
ketchups92 Nov 26, 2012
Ukkoclap Nov 26, 2012
nobody360 Nov 26, 2012
fliper84 Nov 26, 2012
Dafish Nov 26, 2012
Jamii1 Nov 26, 2012
2003041 Nov 26, 2012
Fir Nov 26, 2012
ProDigit Nov 26, 2012
Urr Nov 26, 2012
Mizhuki Nov 26, 2012
bubby1234 Nov 26, 2012
devera182 Nov 27, 2012
Mindgamer Nov 27, 2012
080705639 Nov 27, 2012
OtoriSama Nov 27, 2012
YukikoMieko Nov 27, 2012
Ajita538 Nov 27, 2012
Syao Nov 27, 2012
Snobban Nov 27, 2012
KaSlaps Nov 27, 2012
master5545 Nov 27, 2012
CyFury Nov 27, 2012
melturface Nov 27, 2012
luniarose Nov 27, 2012
vule Nov 27, 2012
halfclueless Nov 27, 2012
m1s2 Nov 27, 2012
Tvonn9 Nov 27, 2012
TheReaper1712 Nov 27, 2012
SabakuNoTemari Nov 27, 2012
CaptainKitteh Nov 27, 2012