Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
Hel Nov 25, 2012
daninostop Nov 25, 2012
EinTheCenturion Nov 25, 2012
xondriac Nov 25, 2012
Dakingslayer Nov 25, 2012
IDEALISATION Nov 25, 2012
Kawaiihoneybunny Nov 25, 2012
ChocolateBox Nov 25, 2012
MFerris91 Nov 25, 2012
EvaPeron Nov 25, 2012
Roselover1995 Nov 25, 2012
ST07 Nov 25, 2012
Pret1986 Nov 25, 2012
Iloveyou16 Nov 25, 2012
EhmTiego Nov 25, 2012
thetroublemaker Nov 25, 2012
vinceix Nov 25, 2012
Tsukiyoru Nov 25, 2012
Kotonaru Nov 25, 2012
Ruchodo Nov 25, 2012
The112924 Nov 25, 2012
Sicknessofsilence Nov 25, 2012
RedButterfly33 Nov 25, 2012
soulreaperrukia95 Nov 25, 2012
Awsomerpger Nov 25, 2012
basti007 Nov 25, 2012
Zeroshot99 Nov 25, 2012
ChrisHansen Nov 25, 2012
doomful Nov 25, 2012
Schmo Nov 25, 2012
jackiechan Nov 25, 2012
SexySlender123 Nov 25, 2012
Shaze Nov 25, 2012
Dragneel8415 Nov 25, 2012
MochiiIcedTea Nov 25, 2012
asiazana Nov 25, 2012
speezy96 Nov 25, 2012
TommyNomNom Nov 25, 2012
LeafyDragon Nov 25, 2012
dcumm313 Nov 25, 2012
lucky7k Nov 25, 2012
catshannah Nov 26, 2012
freelancerr Nov 26, 2012
Neshfi Nov 26, 2012
sunsetalley Nov 26, 2012
thefaintest Nov 26, 2012
Harel Nov 26, 2012
KiritoX Nov 26, 2012
JacobWA Nov 26, 2012
Shincosutan Nov 26, 2012