Life on Anime: 1 Week Badge

Life on Anime: 1 Week Badge Image

Life on anime is 1 week

Username Awarded Date
JudgeGrimm17 Nov 27, 2012
GreenKnightOfMayhem Nov 27, 2012
forslind94 Nov 27, 2012
VincentLaw94 Nov 27, 2012
tmic09 Nov 27, 2012
Desarray Nov 27, 2012
Jopet13 Nov 27, 2012
NeonNephilim Nov 27, 2012
faisalrao Nov 27, 2012
Kitanishi Nov 27, 2012
RikkaTakanashi Nov 27, 2012
Heardr Nov 27, 2012
brandon1218 Nov 27, 2012
mrbrooks2014 Nov 27, 2012
FelicitaArcana Nov 27, 2012
wolfbgb Nov 27, 2012
wizy Nov 27, 2012
smallestfox Nov 27, 2012
ughnopls1 Nov 27, 2012
gatersmen Nov 27, 2012
DUGGINS Nov 27, 2012
Mistaching Nov 27, 2012
HebrewHammarMan Nov 27, 2012
Discord356 Nov 28, 2012
RandomSelekt Nov 28, 2012
Looton Nov 28, 2012
petrosdace Nov 28, 2012
HiganNoAce Nov 28, 2012
prosoco2 Nov 28, 2012
Calathas Nov 28, 2012
sabeer Nov 28, 2012
Shazard Nov 28, 2012
astrogaijin Nov 28, 2012
Losin4 Nov 28, 2012
Xarxze Nov 28, 2012
Telescopy Nov 28, 2012
Sundirra Nov 28, 2012
slowboris2go Nov 28, 2012
Jtamaki Nov 28, 2012
DragonLord87 Nov 28, 2012
shutaro Nov 28, 2012
redrugger Nov 28, 2012
IVikingI Nov 28, 2012
UtauRose Nov 28, 2012
Jinchu Nov 28, 2012
Logen Nov 28, 2012
NikolasPatra Nov 28, 2012
Cripsypickle Nov 28, 2012
Sleete Nov 28, 2012
werbo Nov 28, 2012