Life on Anime: 1 Month Badge

Life on Anime: 1 Month Badge Image

Life on anime is 1 month.

Username Awarded Date
Hilus Nov 25, 2012
Ti7Vkey Nov 25, 2012
yon1337 Nov 25, 2012
fantum Nov 25, 2012
Hel Nov 25, 2012
Danneh1 Nov 25, 2012
daninostop Nov 25, 2012
EinTheCenturion Nov 25, 2012
Dakingslayer Nov 25, 2012
TheMicoz Nov 25, 2012
x52495 Nov 25, 2012
ChocolateBox Nov 25, 2012
Pret1986 Nov 25, 2012
EhmTiego Nov 25, 2012
Lark Nov 25, 2012
Tsukiyoru Nov 25, 2012
Ruchodo Nov 25, 2012
Awsomerpger Nov 25, 2012
Zeroshot99 Nov 25, 2012
ChrisHansen Nov 25, 2012
kidkarbon23 Nov 25, 2012
babybutterfly14 Nov 25, 2012
Shaze Nov 25, 2012
Dragneel8415 Nov 25, 2012
AnimeModeXD Nov 25, 2012
khorne11 Nov 25, 2012
PatrickBrentYo Nov 25, 2012
speezy96 Nov 25, 2012
Flightoffire Nov 25, 2012
Injabie3 Nov 25, 2012
TommyNomNom Nov 25, 2012
Jacus93 Nov 26, 2012
Neshfi Nov 26, 2012
thefaintest Nov 26, 2012
Harel Nov 26, 2012
Amani Nov 26, 2012
Kotonaru Nov 26, 2012
thetroublemaker Nov 26, 2012
wolfwoods Nov 26, 2012
Barkingmad Nov 26, 2012
codered33 Nov 26, 2012
Jezmund Nov 26, 2012
IJPRayaBinSaeng Nov 26, 2012
EsteveLolo Nov 26, 2012
LadyNanami Nov 26, 2012
FlavoryFantasy Nov 26, 2012
gekinnard Nov 26, 2012
aamoragasai Nov 26, 2012
HellfireAsura542 Nov 26, 2012
kajbent Nov 26, 2012