Life on Anime: 1 Month Badge

Life on Anime: 1 Month Badge Image

Life on anime is 1 month.

Username Awarded Date
NikolasPatra Nov 28, 2012
Cripsypickle Nov 28, 2012
coolsaiah Nov 28, 2012
punkrawkprincess Nov 28, 2012
FruitThingies Nov 28, 2012
xondriac Nov 28, 2012
Khaosschlumpf Nov 28, 2012
TheDevicer Nov 28, 2012
080705639 Nov 28, 2012
Inkxy Nov 28, 2012
slowie40 Nov 28, 2012
Luiven801 Nov 28, 2012
xLeandromacabrox Nov 28, 2012
TFUKcrimsonspill Nov 28, 2012
Donelop Nov 28, 2012
yondiame Nov 28, 2012
Ariya Nov 28, 2012
wolfy020 Nov 29, 2012
Experiment Nov 29, 2012
oryx Nov 29, 2012
conochi1 Nov 29, 2012
Scorch93 Nov 29, 2012
MatsutabeSan Nov 29, 2012
theWyrus Nov 29, 2012
metthanich Nov 29, 2012
mitsuki971 Nov 29, 2012
mhoram Nov 29, 2012
zezebox Nov 29, 2012
rdza111 Nov 29, 2012
Sanoi Nov 29, 2012
angelusdaven Nov 29, 2012
Mizikame Nov 29, 2012
konol Nov 29, 2012
Seitokai051 Nov 29, 2012
mateotik11 Nov 29, 2012
TimmiT Nov 29, 2012
Carisma20 Nov 29, 2012
Ninja22 Nov 29, 2012
Alliah Nov 29, 2012
Voldren Nov 29, 2012
evangelion41 Nov 29, 2012
Tyy Nov 29, 2012
CoraKamaen Nov 29, 2012
KingDededeMaster Nov 29, 2012
keero16 Nov 29, 2012
MatasOniiChan Nov 29, 2012
Angal Nov 30, 2012
ridono Nov 30, 2012
gatersmen Nov 30, 2012
ambergirl Nov 30, 2012