Life on Anime: 1 Month Badge

Life on Anime: 1 Month Badge Image

Life on anime is 1 month.

Username Awarded Date
Animemedic Nov 26, 2012
Ukkoclap Nov 26, 2012
nobody360 Nov 26, 2012
Dafish Nov 26, 2012
SleepyKitten Nov 26, 2012
fliper84 Nov 26, 2012
HamsterPop Nov 26, 2012
Atis Nov 26, 2012
Fir Nov 26, 2012
2003041 Nov 26, 2012
Jamii1 Nov 26, 2012
Urr Nov 26, 2012
ProDigit Nov 26, 2012
Mizhuki Nov 26, 2012
Lichuu Nov 27, 2012
AleGC Nov 27, 2012
devera182 Nov 27, 2012
kamloxx Nov 27, 2012
moyse Nov 27, 2012
OtoriSama Nov 27, 2012
Syao Nov 27, 2012
KiritoX Nov 27, 2012
YukikoMieko Nov 27, 2012
Ajita538 Nov 27, 2012
CyFury Nov 27, 2012
master5545 Nov 27, 2012
peetje Nov 27, 2012
Adler Nov 27, 2012
atsuii495scarlet Nov 27, 2012
luniarose Nov 27, 2012
vule Nov 27, 2012
JudgeGrimm17 Nov 27, 2012
XiMiOi Nov 27, 2012
dehsumfinrothr Nov 27, 2012
TheReaper1712 Nov 27, 2012
Jopet13 Nov 27, 2012
Kitanishi Nov 27, 2012
Heardr Nov 27, 2012
wolfbgb Nov 27, 2012
wizy Nov 27, 2012
kuroookami Nov 27, 2012
FelicitaArcana Nov 27, 2012
smallestfox Nov 27, 2012
Konn Nov 27, 2012
DUGGINS Nov 27, 2012
Discord356 Nov 28, 2012
ScarLeg Nov 28, 2012
RandomSelekt Nov 28, 2012
waterdragon Nov 28, 2012
Bellcia16 Nov 28, 2012