Life on Anime: 1 Month Badge

Life on Anime: 1 Month Badge Image

Life on anime is 1 month.

Username Awarded Date
Argyll Nov 24, 2012
Vorple Nov 24, 2012
madmortagain Nov 24, 2012
MannyCom Nov 24, 2012
mrhanajee Nov 24, 2012
cobra10743 Nov 24, 2012
Victoryfraud Nov 24, 2012
Fjell Nov 24, 2012
Sally Nov 24, 2012
Nezumi158 Nov 24, 2012
Minra Nov 24, 2012
Suferame Nov 24, 2012
Nawat126 Nov 24, 2012
ilpeggio99 Nov 24, 2012
xXShinjiXx Nov 24, 2012
SilverFalchion Nov 24, 2012
sj951 Nov 24, 2012
sarjent Nov 24, 2012
HonedKnife Nov 24, 2012
lukenobrains Nov 24, 2012
DrunkenBlowfish Nov 24, 2012
LEwalker0 Nov 24, 2012
TsumikiNyan Nov 24, 2012
Sath Nov 24, 2012
Ueki420 Nov 24, 2012
Ayame4321 Nov 24, 2012
Dgc1610 Nov 24, 2012
KeiTakeda Nov 24, 2012
dunkaccino Nov 25, 2012
SpookieBoogie Nov 25, 2012
ShinShou Nov 25, 2012
tomoyo90 Nov 25, 2012
Hilus Nov 25, 2012
Ti7Vkey Nov 25, 2012
yon1337 Nov 25, 2012
fantum Nov 25, 2012
Hel Nov 25, 2012
Danneh1 Nov 25, 2012
daninostop Nov 25, 2012
EinTheCenturion Nov 25, 2012
Dakingslayer Nov 25, 2012
TheMicoz Nov 25, 2012
x52495 Nov 25, 2012
ChocolateBox Nov 25, 2012
Pret1986 Nov 25, 2012
EhmTiego Nov 25, 2012
Lark Nov 25, 2012
Tsukiyoru Nov 25, 2012
Ruchodo Nov 25, 2012
Awsomerpger Nov 25, 2012