Life on Anime: 1 Month Badge

Life on Anime: 1 Month Badge Image

Life on anime is 1 month.

Username Awarded Date
Norbi10 Nov 23, 2012
Light013 Nov 23, 2012
YoshitakeTanaka Nov 23, 2012
Xentrix Nov 23, 2012
Viscaria Nov 23, 2012
Moyashi Nov 23, 2012
quisha12 Nov 23, 2012
Darmon Nov 23, 2012
kazok Nov 23, 2012
JackPolinenko Nov 23, 2012
TyrantRafe Nov 23, 2012
Accel Nov 23, 2012
cry0genix Nov 23, 2012
kitana007 Nov 23, 2012
bitfault Nov 23, 2012
DanBK Nov 23, 2012
calendar Nov 23, 2012
kaitokid1234 Nov 23, 2012
Morghean Nov 23, 2012
Boneworks Nov 23, 2012
Saiyfe Nov 23, 2012
raeosunshine Nov 23, 2012
Deathperate Nov 23, 2012
Argyll Nov 24, 2012
Vorple Nov 24, 2012
madmortagain Nov 24, 2012
MannyCom Nov 24, 2012
mrhanajee Nov 24, 2012
cobra10743 Nov 24, 2012
Victoryfraud Nov 24, 2012
Fjell Nov 24, 2012
Sally Nov 24, 2012
Nezumi158 Nov 24, 2012
Minra Nov 24, 2012
Suferame Nov 24, 2012
Nawat126 Nov 24, 2012
ilpeggio99 Nov 24, 2012
xXShinjiXx Nov 24, 2012
SilverFalchion Nov 24, 2012
sj951 Nov 24, 2012
sarjent Nov 24, 2012
HonedKnife Nov 24, 2012
lukenobrains Nov 24, 2012
DrunkenBlowfish Nov 24, 2012
LEwalker0 Nov 24, 2012
TsumikiNyan Nov 24, 2012
Sath Nov 24, 2012
Ueki420 Nov 24, 2012
Ayame4321 Nov 24, 2012
Dgc1610 Nov 24, 2012