Life on Anime: 1 Day Badge

Life on Anime: 1 Day Badge Image

Life on anime is 1 day.

Username Awarded Date
Zeroshot99 Nov 25, 2012
LeafyDragon Nov 25, 2012
ChrisHansen Nov 25, 2012
doomful Nov 25, 2012
sayokoshinozakii Nov 25, 2012
Schmo Nov 25, 2012
mastersj Nov 25, 2012
jackiechan Nov 25, 2012
SexySlender123 Nov 25, 2012
Shaze Nov 25, 2012
MaximumRide1 Nov 25, 2012
jared1377 Nov 25, 2012
Dragneel8415 Nov 25, 2012
MochiiIcedTea Nov 25, 2012
asiazana Nov 25, 2012
triban Nov 25, 2012
speezy96 Nov 25, 2012
Mizore2113 Nov 25, 2012
lucky7k Nov 25, 2012
TommyNomNom Nov 25, 2012
dcumm313 Nov 25, 2012
catshannah Nov 26, 2012
CoreyKoehn Nov 26, 2012
Neshfi Nov 26, 2012
freelancerr Nov 26, 2012
thefaintest Nov 26, 2012
Harel Nov 26, 2012
KiritoX Nov 26, 2012
vamplover Nov 26, 2012
JacobWA Nov 26, 2012
Shincosutan Nov 26, 2012
Zniszczonko Nov 26, 2012
szambor Nov 26, 2012
Koyima Nov 26, 2012
LayfonAoi Nov 26, 2012
Barkingmad Nov 26, 2012
wolfwoods Nov 26, 2012
Jezmund Nov 26, 2012
codered33 Nov 26, 2012
starstray Nov 26, 2012
gekinnard Nov 26, 2012
sunilmeher Nov 26, 2012
LadyNanami Nov 26, 2012
aamoragasai Nov 26, 2012
IJPRayaBinSaeng Nov 26, 2012
LastSunset Nov 26, 2012
Tya Nov 26, 2012
SephiryaArk Nov 26, 2012
Dymas Nov 26, 2012
FlavoryFantasy Nov 26, 2012