Life on Anime: 1 Day Badge

Life on Anime: 1 Day Badge Image

Life on anime is 1 day.

Username Awarded Date
rotipuj Nov 25, 2012
EhmTiego Nov 25, 2012
Iloveyou16 Nov 25, 2012
Pret1986 Nov 25, 2012
ShadowFlower15 Nov 25, 2012
poisinkandy Nov 25, 2012
tritripa Nov 25, 2012
thetroublemaker Nov 25, 2012
Kotonaru Nov 25, 2012
vinceix Nov 25, 2012
Tsukiyoru Nov 25, 2012
Ruchodo Nov 25, 2012
The112924 Nov 25, 2012
soulreaperrukia95 Nov 25, 2012
RedButterfly33 Nov 25, 2012
Awsomerpger Nov 25, 2012
DragonLord87 Nov 25, 2012
Zeroshot99 Nov 25, 2012
LeafyDragon Nov 25, 2012
ChrisHansen Nov 25, 2012
doomful Nov 25, 2012
sayokoshinozakii Nov 25, 2012
Schmo Nov 25, 2012
mastersj Nov 25, 2012
jackiechan Nov 25, 2012
SexySlender123 Nov 25, 2012
Shaze Nov 25, 2012
MaximumRide1 Nov 25, 2012
jared1377 Nov 25, 2012
Dragneel8415 Nov 25, 2012
MochiiIcedTea Nov 25, 2012
asiazana Nov 25, 2012
triban Nov 25, 2012
speezy96 Nov 25, 2012
Mizore2113 Nov 25, 2012
lucky7k Nov 25, 2012
TommyNomNom Nov 25, 2012
dcumm313 Nov 25, 2012
catshannah Nov 26, 2012
CoreyKoehn Nov 26, 2012
Neshfi Nov 26, 2012
freelancerr Nov 26, 2012
thefaintest Nov 26, 2012
Harel Nov 26, 2012
KiritoX Nov 26, 2012
vamplover Nov 26, 2012
JacobWA Nov 26, 2012
Shincosutan Nov 26, 2012
Zniszczonko Nov 26, 2012
szambor Nov 26, 2012