Life on Anime: 1 Day Badge

Life on Anime: 1 Day Badge Image

Life on anime is 1 day.

Username Awarded Date
Zniszczonko Nov 26, 2012
szambor Nov 26, 2012
Koyima Nov 26, 2012
LayfonAoi Nov 26, 2012
Barkingmad Nov 26, 2012
wolfwoods Nov 26, 2012
Jezmund Nov 26, 2012
codered33 Nov 26, 2012
starstray Nov 26, 2012
gekinnard Nov 26, 2012
sunilmeher Nov 26, 2012
LadyNanami Nov 26, 2012
aamoragasai Nov 26, 2012
IJPRayaBinSaeng Nov 26, 2012
LastSunset Nov 26, 2012
Tya Nov 26, 2012
SephiryaArk Nov 26, 2012
Dymas Nov 26, 2012
FlavoryFantasy Nov 26, 2012
Mizufreak Nov 26, 2012
Wooper Nov 26, 2012
Lichuu Nov 26, 2012
Almond95 Nov 26, 2012
VampireYuki Nov 26, 2012
zanuff Nov 26, 2012
DarkCruelLady Nov 26, 2012
HellfireAsura542 Nov 26, 2012
kuraichuu Nov 26, 2012
Medviah Nov 26, 2012
Animemedic Nov 26, 2012
ketchups92 Nov 26, 2012
nobody360 Nov 26, 2012
fliper84 Nov 26, 2012
Ukkoclap Nov 26, 2012
Dafish Nov 26, 2012
Jamii1 Nov 26, 2012
AndiKitten Nov 26, 2012
2003041 Nov 26, 2012
Fir Nov 26, 2012
ProDigit Nov 26, 2012
Urr Nov 26, 2012
Mizhuki Nov 26, 2012
lindseyl Nov 26, 2012
trustnoone Nov 26, 2012
tmic09 Nov 26, 2012
devera182 Nov 27, 2012
Newcloud Nov 27, 2012
Mindgamer Nov 27, 2012
OtoriSama Nov 27, 2012
YukikoMieko Nov 27, 2012