Life on Anime: 1 Day Badge

Life on Anime: 1 Day Badge Image

Life on anime is 1 day.

Username Awarded Date
DarkCruelLady Nov 26, 2012
HellfireAsura542 Nov 26, 2012
kuraichuu Nov 26, 2012
Medviah Nov 26, 2012
Animemedic Nov 26, 2012
ketchups92 Nov 26, 2012
nobody360 Nov 26, 2012
fliper84 Nov 26, 2012
Ukkoclap Nov 26, 2012
Dafish Nov 26, 2012
Jamii1 Nov 26, 2012
AndiKitten Nov 26, 2012
2003041 Nov 26, 2012
Fir Nov 26, 2012
ProDigit Nov 26, 2012
Urr Nov 26, 2012
Mizhuki Nov 26, 2012
lindseyl Nov 26, 2012
trustnoone Nov 26, 2012
tmic09 Nov 26, 2012
devera182 Nov 27, 2012
Newcloud Nov 27, 2012
Mindgamer Nov 27, 2012
OtoriSama Nov 27, 2012
YukikoMieko Nov 27, 2012
Ajita538 Nov 27, 2012
Snobban Nov 27, 2012
Syao Nov 27, 2012
KaSlaps Nov 27, 2012
danny2208 Nov 27, 2012
master5545 Nov 27, 2012
CyFury Nov 27, 2012
melturface Nov 27, 2012
halfclueless Nov 27, 2012
m1s2 Nov 27, 2012
luniarose Nov 27, 2012
vule Nov 27, 2012
TheReaper1712 Nov 27, 2012
SabakuNoTemari Nov 27, 2012
accloud Nov 27, 2012
GreenKnightOfMayhem Nov 27, 2012
JudgeGrimm17 Nov 27, 2012
VincentLaw94 Nov 27, 2012
DragonTamer Nov 27, 2012
NeonNephilim Nov 27, 2012
Desarray Nov 27, 2012
Darknessadvocate Nov 27, 2012
Jopet13 Nov 27, 2012
Kitanishi Nov 27, 2012
xxereshkixx Nov 27, 2012