...Huh?!

...Huh?!

You've watched notorious mind-bending anime and emerged with your sanity intact.

Username Awarded Date
NaoAi Nov 1, 2010
nervetjd Nov 1, 2010
Szethrusi Nov 1, 2010
sonicyo Nov 1, 2010
Skotty Nov 1, 2010
Phereas Nov 1, 2010
TheRhino Nov 1, 2010
BitchyAngel Nov 1, 2010
ReZoR Nov 1, 2010
OasisSensei Nov 1, 2010
RFInSAnE Nov 1, 2010
faerodin Nov 1, 2010
theprimeone Nov 1, 2010
Nuki Nov 1, 2010
HideoTakano Nov 1, 2010
taida Nov 1, 2010
Nativ3 Nov 1, 2010
sirmooalot Nov 1, 2010
neKi Nov 1, 2010
nastyking Nov 1, 2010
otaku85 Nov 1, 2010
adelisle Nov 1, 2010
rapchee Nov 1, 2010
Loopback Nov 1, 2010
Otakuchama Nov 1, 2010
acheron761 Nov 1, 2010
Niffgiffler Nov 1, 2010
angelxxuan Nov 1, 2010
funkyaristotle Nov 1, 2010
Dene Nov 1, 2010
Lux Nov 1, 2010
Berto90 Nov 1, 2010
HelloMeow Nov 1, 2010
soulless Nov 1, 2010
mrboobo Nov 1, 2010
LaughingMan Nov 1, 2010
umiiko Nov 1, 2010
Blaat Nov 1, 2010
Luapman Nov 1, 2010
DFBTG Nov 1, 2010
Framer117 Nov 1, 2010
Fuzzyfunky Nov 1, 2010
LadyeWolfe Nov 1, 2010
miko Nov 1, 2010
imrose Nov 1, 2010
moldedclay Nov 1, 2010
OnZa Nov 1, 2010
n1x Nov 1, 2010
Yunacat Nov 1, 2010
Daidaisuki Nov 1, 2010