...Huh?!

...Huh?!

You've watched notorious mind-bending anime and emerged with your sanity intact.

Username Awarded Date
Issina Nov 1, 2010
Mome Nov 1, 2010
Cardbo Nov 1, 2010
nullx Nov 1, 2010
Albatross Nov 1, 2010
iceblitz Nov 1, 2010
Suzaku Nov 1, 2010
kuraiyami003 Nov 1, 2010
yallovio13 Nov 1, 2010
Starlite Nov 1, 2010
Frostlich Nov 1, 2010
wickedwinds Nov 1, 2010
Hotel Nov 1, 2010
2222222a22 Nov 1, 2010
Pregar Nov 1, 2010
Loftydreamer Nov 1, 2010
kingcold Nov 1, 2010
vikirosen Nov 1, 2010
blwnspeakre Nov 1, 2010
daemith Nov 1, 2010
Ohjisama Nov 1, 2010
Rams Nov 1, 2010
Eretzvaju Nov 1, 2010
Arararara Nov 1, 2010
sdr Nov 1, 2010
Bliss81355 Nov 1, 2010
godmok Nov 1, 2010
ErgoSis Nov 1, 2010
CyberPunk Nov 1, 2010
Friday Nov 1, 2010
Josae Nov 1, 2010
Watahiko Nov 1, 2010
absolute Nov 1, 2010
alexk1992 Nov 1, 2010
Salfik Nov 1, 2010
tennozan Nov 1, 2010
Chaos5522 Nov 1, 2010
Djazel Nov 1, 2010
nymanga Nov 1, 2010
justaguy17 Nov 1, 2010
rotgut Nov 1, 2010
MCallahan27 Nov 1, 2010
purplemo Nov 1, 2010
mindblaster Nov 1, 2010
Rickamore Nov 1, 2010
elflum Nov 1, 2010
fokkusuhaundo Nov 1, 2010
SpawnVonRipper Nov 1, 2010
SoundHolic Nov 1, 2010
fejsik Nov 1, 2010