...Huh?!

...Huh?!

You've watched notorious mind-bending anime and emerged with your sanity intact.

Username Awarded Date
goldenwitch Nov 1, 2010
secretcode Nov 1, 2010
Oberon520 Nov 1, 2010
ShinMitsuomi Nov 1, 2010
bateszi Nov 1, 2010
gerasy Nov 1, 2010
heeroyui85 Nov 1, 2010
Utopia Nov 1, 2010
Moratorius Nov 1, 2010
SHODAN Nov 1, 2010
james2001 Nov 1, 2010
Djevel Nov 1, 2010
quketski Nov 1, 2010
sayavisualkei Nov 1, 2010
Romanu Nov 1, 2010
deanbcurtis Nov 1, 2010
Bishca Nov 1, 2010
Jaakko Nov 1, 2010
mailmustdie Nov 1, 2010
garetz Nov 1, 2010
Otaking09 Nov 1, 2010
jakarrd Nov 3, 2010
hokagespit Nov 4, 2010
Tsumibito Nov 6, 2010
Asinains Nov 8, 2010
koushy Nov 9, 2010
zashikiwarashi Nov 10, 2010
dandello Nov 10, 2010
Claay Nov 12, 2010
AppleSauce Nov 12, 2010
OtakuDan Nov 12, 2010
neodym Nov 14, 2010
Evangelium Nov 17, 2010
LinkSword Nov 21, 2010
Entomorph Nov 21, 2010
rfrost87 Nov 22, 2010
Vorpaxis Nov 23, 2010
DyolfKinp Nov 27, 2010
demx Nov 27, 2010
blueobsession2745 Nov 28, 2010
koothman Nov 29, 2010
ToreadoroV Nov 29, 2010
veqtor Nov 30, 2010
Kogoruhn Dec 1, 2010
Theta Dec 5, 2010
An4rchos Dec 7, 2010
Ziferon Dec 12, 2010
mmm12 Dec 13, 2010
ritualboxx Dec 15, 2010
shariz Dec 15, 2010