Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Username Awarded Date
Kakashinote Nov 1, 2010
Lewa Nov 1, 2010
TicTac Nov 1, 2010
SgtBash Nov 1, 2010
Strakul Nov 1, 2010
SiedSwipe Nov 1, 2010
saintjimmy Nov 1, 2010
AnimeAddict3454 Nov 1, 2010
TeMg100 Nov 1, 2010
bax4a Nov 1, 2010
Neud Nov 1, 2010
JaySoEcchi Nov 1, 2010
Lenaleexx Nov 1, 2010
Millefoglie Nov 1, 2010
Ransom Nov 1, 2010
Kopec90 Nov 1, 2010
Asensis Nov 1, 2010
Noeyop Nov 1, 2010
Wealthystick Nov 1, 2010
Jestershock Nov 1, 2010
MrDollie Nov 1, 2010
BloodXAngelXx Nov 1, 2010
whicker Nov 1, 2010
ging0 Nov 1, 2010
GoldenFenris Nov 1, 2010
Kakashi7111 Nov 1, 2010
LightNeko Nov 1, 2010
DrowDagger Nov 1, 2010
HollowNobody Nov 1, 2010
ShadowAdi Nov 1, 2010
shadowscape Nov 1, 2010
MotherRussia Nov 1, 2010
Kassh Nov 1, 2010
DrunkenLoki Nov 1, 2010
geercho Nov 1, 2010
cyler Nov 1, 2010
pandasensei Nov 1, 2010
AnimalSoldier Nov 1, 2010
Schvansi Nov 1, 2010
Demaeter Nov 1, 2010
Erishika Nov 1, 2010
MaxwellPiston Nov 1, 2010
kreyn07 Nov 1, 2010
invalidateme Nov 1, 2010
Syb3rStrife Nov 1, 2010
cesar189350 Nov 1, 2010
LolitaPeach Nov 1, 2010
Hellspawn Nov 1, 2010
IndigoDragon Nov 1, 2010
Mimori Nov 1, 2010