Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Username Awarded Date
FF3710Freak Nov 1, 2010
gotetrunks Nov 1, 2010
AngelLexi Nov 1, 2010
Maskadun Nov 1, 2010
Keiki Nov 1, 2010
zeig Nov 1, 2010
lenkaaa Nov 1, 2010
Shir0u Nov 1, 2010
betsill Nov 1, 2010
NisseBabe Nov 1, 2010
CateyedRockstar19 Nov 1, 2010
Arararara Nov 1, 2010
Steeldude Nov 1, 2010
Zero11 Nov 1, 2010
StSteel Nov 1, 2010
zangetsu427 Nov 1, 2010
Zmija Nov 1, 2010
LittleLadyRed Nov 1, 2010
michelke Nov 1, 2010
LoveAlice Nov 1, 2010
NekoKriszty Nov 1, 2010
rvzero Nov 1, 2010
lolicon1337 Nov 1, 2010
mistik Nov 1, 2010
Mindfreak Nov 1, 2010
Deidaralt Nov 1, 2010
Neuralparadox Nov 1, 2010
speckledtail Nov 1, 2010
Aerb Nov 1, 2010
ememma Nov 1, 2010
HappyBunny Nov 1, 2010
ZetaGame Nov 1, 2010
Nekoyaro Nov 1, 2010
Welniuke Nov 1, 2010
faihs Nov 1, 2010
Fusae Nov 1, 2010
d00dmast0r Nov 1, 2010
odderkid Nov 1, 2010
MitsuHimitsu Nov 1, 2010
Remoose Nov 1, 2010
MysticaGrey Nov 1, 2010
Riotfish Nov 1, 2010
SakakiHiroshi Nov 1, 2010
moonlightbelly Nov 1, 2010
Lisnotdead Nov 1, 2010
GunarmDyne Nov 1, 2010
PirateQueen Nov 1, 2010
Bloodraven1337 Nov 1, 2010
nothingbroken Nov 1, 2010
XxSamuraixX Nov 1, 2010