Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Username Awarded Date
Lacrumae Nov 1, 2010
Kico7 Nov 1, 2010
shadowXsora Nov 1, 2010
MaChO1993 Nov 1, 2010
otakuamer Nov 1, 2010
Curlicious Nov 1, 2010
rumunbdg Nov 1, 2010
Nushid Nov 1, 2010
omen67 Nov 1, 2010
shadowfox6 Nov 1, 2010
Fukkatsu Nov 1, 2010
gintokilover Nov 1, 2010
Xehas Nov 1, 2010
hellonavi Nov 1, 2010
Thorny Nov 1, 2010
niyak Nov 1, 2010
nakedmonkey Nov 1, 2010
musicaficta Nov 1, 2010
KoihimeMusou077 Nov 1, 2010
VizardKing Nov 1, 2010
TheDivineChristian Nov 1, 2010
CrimsonTears Nov 1, 2010
amaya0013 Nov 1, 2010
Yoshiya Nov 1, 2010
parapan56 Nov 1, 2010
Zenofex Nov 1, 2010
tatinutas Nov 1, 2010
conquer1000 Nov 1, 2010
Geezy Nov 1, 2010
Corsair89 Nov 1, 2010
cNhiansae Nov 1, 2010
Asxy Nov 1, 2010
ThePatches Nov 1, 2010
JarOfFries Nov 1, 2010
cherolientje Nov 1, 2010
Spiritarrow Nov 1, 2010
LadyVerity Nov 1, 2010
SimplyWeird Nov 1, 2010
SunshinexKite Nov 1, 2010
Kenny900 Nov 1, 2010
Seelenmord Nov 1, 2010
SabakunoYana Nov 1, 2010
YukiSabaku87 Nov 1, 2010
amayonotsuki Nov 1, 2010
killalot19827 Nov 1, 2010
nasos21 Nov 1, 2010
zaihn Nov 1, 2010
Benzin Nov 1, 2010
luffyuzumaki Nov 1, 2010
Levanthium Nov 1, 2010