Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Username Awarded Date
Orochiamra Nov 1, 2010
KamikazeMusume Nov 1, 2010
dodgetv Nov 1, 2010
Ciella Nov 1, 2010
ThoseXBeautifulXLies Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
Alicja Nov 1, 2010
Whesthaa Nov 1, 2010
DSDragon Nov 1, 2010
kungphooie1 Nov 1, 2010
PhoenixIgnited Nov 1, 2010
Camokidcem Nov 1, 2010
iknownot Nov 1, 2010
SoyoDesho Nov 1, 2010
Leef Nov 1, 2010
Ochosie Nov 1, 2010
BrainBlow Nov 1, 2010
DejiDi Nov 1, 2010
BlackCloud Nov 1, 2010
Koraki Nov 1, 2010
TheRedMage Nov 1, 2010
Ryuuken Nov 1, 2010
mia91 Nov 1, 2010
Honou Nov 1, 2010
HinataEliasson Nov 1, 2010
kagami465 Nov 1, 2010
angiee0808 Nov 1, 2010
Ekron Nov 1, 2010
Najaraja Nov 1, 2010
alchemistic000 Nov 1, 2010
AyumiTsukada Nov 1, 2010
rmji Nov 1, 2010
rossion Nov 1, 2010
guivan Nov 1, 2010
KarinChama Nov 1, 2010
Zeffie Nov 1, 2010
NinjaOfTheFunk Nov 1, 2010
Anifan Nov 1, 2010
Bobz Nov 1, 2010
Caboose009 Nov 1, 2010
Sasukefanx12 Nov 1, 2010
DeviantXAshelin Nov 1, 2010
Nanvul Nov 1, 2010
Alastor Nov 1, 2010
Sheibakelly Nov 1, 2010
Alush Nov 1, 2010
PandaBeard Nov 1, 2010
jackitsu Nov 1, 2010
vasko2 Nov 1, 2010
leishuken Nov 1, 2010