Marked 25 characters hated Badge

Marked 25 characters hated Badge Image

Marked 25 characters hated

Username Awarded Date
tainachao Nov 8, 2013
WishfullyBlessed Nov 9, 2013
fofyh Nov 9, 2013
mx3288 Nov 9, 2013
CrazyMadHatter Nov 9, 2013
Camazot Nov 9, 2013
JellalLuver Nov 9, 2013
Bababooeee Nov 9, 2013
Meerkat492 Nov 9, 2013
kuribob Nov 9, 2013
Horizontalz Nov 10, 2013
MrsTheCherry Nov 10, 2013
Dethbeast666 Nov 10, 2013
Hisagi1993 Nov 10, 2013
Majesticalz Nov 11, 2013
tobitachi Nov 11, 2013
Zyadin Nov 11, 2013
mia08 Nov 11, 2013
mythiq12 Nov 11, 2013
Needled247 Nov 11, 2013
BentozL Nov 11, 2013
FairytailNalu Nov 11, 2013
kayuki Nov 12, 2013
hiandstuff123 Nov 12, 2013
DarkHeroLucius Nov 13, 2013
guybelowmeINFERIOR Nov 13, 2013
Esaria Nov 14, 2013
rodzyn Nov 14, 2013
Himeno190 Nov 14, 2013
StLMore Nov 14, 2013
Grizzy Nov 15, 2013
HimeUsagi Nov 15, 2013
Kutatsu Nov 15, 2013
Atayla Nov 15, 2013
shahua Nov 15, 2013
grandmalover Nov 15, 2013
silverblade2000 Nov 16, 2013
KalaBlack1 Nov 16, 2013
PriscilaKawaii Nov 16, 2013
Jamingod Nov 17, 2013
lionsdaemon Nov 17, 2013
Fenaralan Nov 17, 2013
Nikato Nov 18, 2013
wizardlydragonqueen Nov 19, 2013
StayUpThere Nov 19, 2013
Happy1999 Nov 19, 2013
Pearline94 Nov 19, 2013
ssgoku7 Nov 20, 2013
DraconiaDream Nov 20, 2013
TeckLogico Nov 20, 2013