Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Username Awarded Date
ssgoku7 Nov 20, 2013
DraconiaDream Nov 20, 2013
TeckLogico Nov 20, 2013
migilyto15 Nov 20, 2013
milktree Nov 21, 2013
aincradbeater Nov 22, 2013
Jayofthesun21 Nov 22, 2013
JustSomething Nov 23, 2013
broca Nov 23, 2013
Salen Nov 23, 2013
Norbi7848 Nov 23, 2013
Hydrazide Nov 23, 2013
daneiru Nov 23, 2013
ShizumuAyame Nov 23, 2013
MindlessHooligan Nov 23, 2013
AlphaKennyOne Nov 24, 2013
Katherine123 Nov 24, 2013
MeikoFujishima Nov 24, 2013
blackhawk10126 Nov 24, 2013
Suflex Nov 25, 2013
AsianRose8 Nov 25, 2013
vongolajake Nov 25, 2013
Feral3786 Nov 25, 2013
Tora3 Nov 27, 2013
Mitsukurii Nov 27, 2013
ThatRedEyedGirl Nov 27, 2013
Zarjak Nov 27, 2013
Risaloo Nov 28, 2013
Redentia Nov 28, 2013
Tsukikage Nov 28, 2013
sandule Nov 28, 2013
lambosz Nov 28, 2013
DeadlyHikaru Nov 28, 2013
l1nk Nov 29, 2013
Jerza Nov 29, 2013
YuYuBakumanNote13 Nov 30, 2013
Jakstermon12 Nov 30, 2013
KenichiSora Dec 1, 2013
DarkAngelZero Dec 1, 2013
eyenheart Dec 1, 2013
xNewia Dec 1, 2013
obviouslyobi Dec 1, 2013
SaphireFlames65 Dec 2, 2013
Twisty Dec 2, 2013
Jehowi Dec 2, 2013
KitsuneRena Dec 2, 2013
IgnisVengeance Dec 2, 2013
CarbonAlien Dec 2, 2013
bontakun7514 Dec 2, 2013
Godhak Dec 2, 2013