Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Username Awarded Date
ThePinkblur Nov 1, 2010
Icey94 Nov 1, 2010
Rin89 Nov 1, 2010
Celty Nov 1, 2010
Pidjiken Nov 1, 2010
katiethingy Nov 1, 2010
pandabree Nov 1, 2010
Scixzor Nov 1, 2010
Nidrax Nov 1, 2010
CloudConnected Nov 1, 2010
Enigmaroot Nov 1, 2010
ArtemisDS Nov 1, 2010
AlvakCley Nov 1, 2010
KaixDukuro Nov 1, 2010
Tazura Nov 1, 2010
MasterIchigo Nov 1, 2010
Inari Nov 1, 2010
Bedanzilla Nov 1, 2010
ikeli Nov 1, 2010
ladylorenna Nov 1, 2010
bakasama99 Nov 1, 2010
Fujiyuko Nov 1, 2010
DrJykel Nov 1, 2010
ladymanson Nov 1, 2010
Kaichin Nov 1, 2010
AYuNoaNet Nov 1, 2010
Yunchen Nov 1, 2010
adyza Nov 1, 2010
Nyanko Nov 1, 2010
topneo Nov 1, 2010
DerynSharp Nov 1, 2010
Joshgeta88 Nov 1, 2010
Sakebi Nov 1, 2010
AmaiChi Nov 1, 2010
Aemony Nov 1, 2010
fogdragon23 Nov 1, 2010
acrum92 Nov 1, 2010
4n1m3fr34k Nov 1, 2010
Dirili Nov 1, 2010
BloodyVampire Nov 1, 2010
ice3boy Nov 1, 2010
Zngel Nov 1, 2010
Hakurodekiller Nov 1, 2010
animeniac12345 Nov 1, 2010
xxxxyobdab Nov 1, 2010
pandixa Nov 1, 2010
LinkMasterJ Nov 1, 2010
RougeSang Nov 1, 2010
Zutsu Nov 1, 2010
GreatBiohazard Nov 1, 2010