Marked 10 characters hated

Marked 10 characters hated

Marked 10 characters hated

Username Awarded Date
LaiBaiJon Nov 1, 2010
Inaa Nov 1, 2010
LightDusya101 Nov 1, 2010
KaedeFuyou Nov 1, 2010
BionicMarine Nov 1, 2010
Seemann Nov 1, 2010
starfishVSdango Nov 1, 2010
Darkangel1 Nov 1, 2010
myth Nov 1, 2010
nekoeli Nov 1, 2010
EgYpT Nov 1, 2010
Sado Nov 1, 2010
starfish841 Nov 1, 2010
AlmightyHanakoChan Nov 1, 2010
Gakupo Nov 1, 2010
DarkMagicianGirl Nov 1, 2010
rixardo0 Nov 1, 2010
Arinya Nov 1, 2010
Falcon1991 Nov 1, 2010
KaGi Nov 1, 2010
Asaquan Nov 1, 2010
frenchtoast Nov 1, 2010
Innocent Nov 1, 2010
rjchan Nov 1, 2010
nasreen10 Nov 1, 2010
Berillis Nov 1, 2010
scizorg45 Nov 1, 2010
Miragon Nov 1, 2010
lalalollipop Nov 1, 2010
littledude123 Nov 1, 2010
xxSilencexx Nov 1, 2010
ali3n Nov 1, 2010
Murukama Nov 1, 2010
Hangyakusha Nov 1, 2010
Zuki Nov 1, 2010
maniqka246 Nov 1, 2010
Kazeoni Nov 1, 2010
thormond Nov 1, 2010
Bessie Nov 1, 2010
Seelenschmerz Nov 1, 2010
MiyukiChan Nov 1, 2010
DarkSigma Nov 1, 2010
Braders19000 Nov 1, 2010
LibertyNater Nov 1, 2010
PaTa Nov 1, 2010
chiaboy Nov 1, 2010
west Nov 1, 2010
bakaneko1990 Nov 1, 2010
RuRuRawr Nov 1, 2010
Nel Nov 1, 2010