Marked 10 characters hated

Marked 10 characters hated

Marked 10 characters hated

Username Awarded Date
RedKaiSeR Nov 1, 2010
redwolf Nov 1, 2010
wolfemperor Nov 1, 2010
Saske00000 Nov 1, 2010
AyuChan Nov 1, 2010
saitohajime Nov 1, 2010
cookiemonger Nov 1, 2010
4EverDreamer Nov 1, 2010
legnanellaf Nov 1, 2010
Carnificus Nov 1, 2010
out Nov 1, 2010
zelos Nov 1, 2010
LacedRoses Nov 1, 2010
zaza1359 Nov 1, 2010
LinkSword Nov 1, 2010
Yuko6754 Nov 1, 2010
yb0nh Nov 1, 2010
laci918 Nov 1, 2010
Pawneeboy Nov 1, 2010
Demitri Nov 1, 2010
Bellona Nov 1, 2010
jorgeotex2 Nov 1, 2010
shlong Nov 1, 2010
ddanne86 Nov 1, 2010
KairaKara101 Nov 1, 2010
Jaukim Nov 1, 2010
soniblu21 Nov 1, 2010
Aelgos Nov 1, 2010
catlover192 Nov 1, 2010
MageOnx Nov 1, 2010
WhiteDinosaur Nov 1, 2010
spikecheese Nov 1, 2010
VeRDaNT Nov 1, 2010
Garurublue Nov 1, 2010
Tenshi7 Nov 1, 2010
UltraPj Nov 1, 2010
crimsonbutterfly Nov 1, 2010
eva01 Nov 1, 2010
SABAKUnoGAARA269 Nov 1, 2010
Natsukyuu Nov 1, 2010
oddin Nov 1, 2010
disli Nov 1, 2010
Goodwine Nov 1, 2010
Signas Nov 1, 2010
kurotori Nov 1, 2010
yukisouma94 Nov 1, 2010
Chelsae Nov 1, 2010
Raito6 Nov 1, 2010
NeliamKirkland Nov 1, 2010
Monceber Nov 1, 2010